Wet pensioenverdeling bij scheiding half jaar uitgesteld

Eind januari 2021 zou een wetgevingsoverleg hebben plaatsgevonden over het wetsvoorstel pensioenverdeling bij scheiding 2022. Als gevolg van de val van het kabinet is dit overleg tot nader order geannuleerd. Hierdoor komt de beoogde ingangsdatum van 1 januari 2022 in gevaar.

Het is voor scheidende partijen en scheidingsprofessionals, zoals advocaten en mediators, van belang dat geruime tijd voor de scheiding duidelijkheid bestaat over welke gevolgen een scheiding voor het pensioen kan hebben en welke wijze van pensioenverdeling (verdeling volgens de nieuwe wet, verevening of conversie volgens de huidige wet, of verrekening volgens Boon/Van Loon) van toepassing is.

Ook voor pensioenuitvoerders is het van belang dat er op tijd duidelijkheid bestaat. Zij moeten over voldoende voorbereidingstijd kunnen beschikken om hun procedures en administraties aan te kunnen passen.

Een inwerkingtreding per 1 januari 2022 is gelet hierop niet langer haalbaar. Daarom meld ik – mede namens mijn ambtgenoot voor Rechtsbescherming – dat de beoogde inwerkingtredingsdatum van het wetsvoorstel wordt verschoven naar 1 juli 2022, aldus demissionair minister Koolmees van SZW.

De verwachting is dat na het zomerreces de behandeling van het wetsvoorstel in de Tweede Kamer kan worden voorgezet, zodat voor alle belanghebbenden op tijd duidelijkheid bestaat.

Informatie

  • Toekomstvoorzieningen, Uit elkaar gaan
  • Maandag 12 juli 2021

KennisHub

KennisHub Up-to-date

Hét abonnement om je kennis en vaardigheid met focus op (o.a.) Pensioen, Collectief Pensioen, Lijfrente, Echtscheiding, Estate Planning en Life Events, up-to-date te houden én door te ontwikkelen. Praktijk gericht, fiscaal georiënteerd, boordevol actualiteiten en PE-geaccrediteerd.

€ 28

p/m (vanaf) Meer Informatie
  • Goed voor 30+ PE-punten/uren per jaar
  • Volg tot 10 actualiteiten sessies per jaar
  • Onbeperkt inspirerende Masterclasses
  • Schrijf je in voor praktijkgerichte Workshops
  • Lees PE-geaccrediteerde artikelen vanuit je luie stoel
  • Stel je vraag aan onze experts
  • 100% online, geen reistijden en verloren uren
  • 21 dagen op proef en beslis daarna pas