Wet toekomst pensioenen niet voor DGA?

Op 12 februari 2021 sloot de internetconsultatie voor het concept wetsvoorstel van de Wet toekomst pensioenen. De consultatie heeft 484 reacties opgeleverd. Verschillende organisaties hebben ook in de vakpers aandacht besteed aan het concept wetsvoorstel. Maar hoe staat het met het pensioen van de directeur-grootaandeelhouder (dga)?

Wie de Memorie van Toelichting (MvT) doorzoekt, zal de directeur-grootaandeelhouder niet terugvinden. Met andere woorden in het concept wetsvoorstel is geen rekening gehouden met de dga. Onduidelijk is of dit bewust is gebeurd, of dat de dga is ‘vergeten’.

De Nederlandse Orde van belastingadviseurs heeft terecht de positie van de dga onder de aandacht gebracht. Immers een deel van de dga’s, die in het kader van de Wet uitfasering pensioen in eigen beheer medio 2017 moesten stoppen met pensioenopbouw in eigen beheer, hebben hun pensioen premievrij in eigen beheer laten staan. Onduidelijk is of zij hun pensioen ‘invaren’ in een nieuw pensioencontract. Daarnaast zijn er ook dga’s die pensioen opbouwen bij een verzekeringsmaatschappij, maar ook hier geeft de MvT geen duidelijkheid. Ook niet als het gaat om de vraag of de leeftijdsafhankelijke premiestaffels, gebaseerd op het Staffelbesluit Pensioenen, kunnen worden voortgezet.

Ongetwijfeld zullen hier nog de nodige aanvullingen op verschijnen.

Informatie

  • Toekomstvoorzieningen, Pensioen, Pensioen LB
  • Maandag 22 maart 2021

KennisHub

KennisHub Up-to-date

Hét abonnement om je kennis en vaardigheid met focus op (o.a.) Pensioen, Collectief Pensioen, Lijfrente, Echtscheiding, Estate Planning en Life Events, up-to-date te houden én door te ontwikkelen. Praktijk gericht, fiscaal georiënteerd, boordevol actualiteiten en PE-geaccrediteerd.

€ 28

p/m (vanaf) Meer Informatie
  • Goed voor 30+ PE-punten/uren per jaar
  • Volg tot 10 actualiteiten sessies per jaar
  • Onbeperkt inspirerende Masterclasses
  • Schrijf je in voor praktijkgerichte Workshops
  • Lees PE-geaccrediteerde artikelen vanuit je luie stoel
  • Stel je vraag aan onze experts
  • 100% online, geen reistijden en verloren uren
  • 21 dagen op proef en beslis daarna pas