Wet Uitfasering, brief 'verzekerde delen'

Er lag nog een toezegging van Staatssecretaris Wiebes om 'hoe om te gaan met een deels verzekerd pensioen' in het dossier Wet Uitfasering pensioen in eigen beheer. In een 'warrige' brief van 13 april, wel als mosterd na de maaltijd, immers de wet is aangenomen én al ingegaan per 1 april jl., licht Wiebes e.e.a. verder toe.

Uit de brief van maar liefst 6 kantjes haal ik het volgende.

Allereerst kan ook bij een onbepaald verzekerd deel, na 1 juli geen overdracht meer plaatsvinden naar een eigen BV. Hoezeer hierover ook gediscussieerd kan worden, dit is het uiteindelijke standpunt van Wiebes.

Vervolgens stelt Wiebes het volgende. Stel de totale pensioentoezegging per datum premievrijmaken is € 10.000. Er is een verzekerd kapitaal - dus een onbepaald deel - van € 100.000, dat resulteert qua berekening in een aan te kopen pensioen van € 5.000. Er resteert in eigen beheer dan eveneens € 5.000.

Als nu op de pensioendatum blijkt dat uit het verzekerd kapitaal maar € 4.000 aangekocht kan worden dan moet, en mag dus ook, de BV dit aanvullen vanuit eigen beheer. Dit betekent ook extra lasten in eigen beheer. Volgens Wiebes moet dit - blijkbaar nóg uitdrukkelijker - vastgelegd in de pensioenbrief. Volgens mij hoeft dat niet, dat vloeit - als het goed is - al voort uit de pensioenbrief.

Dit is overigens uiteraard juist, immers de totale toezegging blijft € 10.000, en zal dus uitgekeerd moeten worden.

Er kan natuurlijk ook altijd € 1.000 bijverzekerd worden, ook dit resulteert in een (vergelijkbare fiscale) extra last.

Een andere optie is om het onbepaalde deel wél te bepalen. Bijvoorbeeld door de toezegging te splitsen in € 5.000 in eigen beheer en € 100.000 pensioenkapitaal.

Deze situatie zal ook vaak spelen als in het kader van een echtscheiding de afgestorte verevende pensioenrecht middels een kapitaal zijn verzekerd. De ex-partner zal overigens dan neem ik aan eisen dat het aanvullende stuk ook verzekerd wordt en niet vanuit de BV wordt betaald.

Wiebes eindigt zijn brief met de opmerking dat 'het nu allemaal duidelijk is. Hij wil dan ook niet met het Verbond van Verzekeraars praten (ik zou overigens ook niet weten waarover).

Tot slot is het verstandig om de 'nieuwe status' nadat het pensioen premievrij is gemaakt en er keuzes zijn gemaakt, zorgvuldig vast te leggen in een aangepaste pensioenbrief en/of overige documenten.

 

Informatie

 • Toekomstvoorzieningen, De directeur-grootaandeelhouder, Pensioen Algemeen
 • Vrijdag 14 april 2017

KennisHub

KennisHub Pensioen- &
Life Event Advisering

 • Inspirerende Masterclasses
 • Praktijkgerichte Workshops
 • PE Artikelen & Casuistiek
 • Artikelen & Blogs
 • Stel je vraag
 • PE-geaccrediteerd
 • Mix & Match
 • Jaarlijks PE-certificaat
 • 21 dagen op proef

€ 35 p/m

Volgende licenties: 20% korting Meer Informatie

Eerst aankijken? Word Free Member

 • Wekelijkse nieuwsbrief
 • Artikelen & Blogs
 • 5+ gratis vaktechniek artikelen p/m
 • Schrijf je in voor Masterclasses & Workshops
 • Toegang tot FinSourceOne

Gratis

Volgende Free Members: 100% korting Meer Informatie