Wetgeving nieuw pensioenstelsel met een jaar uitgesteld

Demissionair minister Koolmees van SZW heeft in een brief aan de Tweede Kamer (10-05-2021) laten weten de invoering van de Wet toekomst pensioenen met een jaar uit te stellen naar uiterlijk 1 januari 2023.

Medio 2019 bereikten kabinet en sociale partners een principeakkoord om te komen tot een hervorming van het bestaande pensioenstelsel. Op 22 juni 2020 verscheen de Hoofdlijnennotitie uitwerking pensioenakkoord, waarin een eerste uitwerking van de gemaakte afspraken werd gepresenteerd. In aansluiting daarop werd op 16 december 2020 het conceptwetsvoorstel toekomst pensioenen ter consultatie voorgelegd. De consultatie sloot op 12 februari 2021.

De consultatie heeft ruim 800 reacties opgeleverd, die zorgvuldig bekeken en gewogen worden. Aangezien het complexe materie betreft, neemt de afstemming met de betrokken partijen (sociale partners, pensioenuitvoerders en toezichthouders) meer tijd in beslag dan vooraf was voorzien. 

De komende maand worden de toezichthouders, de belastingdienst, het College voor de Rechten van de Mens en de Raad voor de rechtspraak geraadpleegd, waarna de adviesaanvraag aan de afdeling advisering van de Raad van State zal plaatsvinden.

Op basis van de (reguliere) processtappen bij een wetstraject is de verwachting dat het uiteindelijke wetsvoorstel niet eerder dan begin 2022 bij de Tweede Kamer kan worden ingediend. 

Aangezien de Tweede Kamer heeft aangegeven het wetsvoorstel met alle noodzakelijke zorgvuldigheid te willen behandelen, is daarvoor een adequate termijn nodig, zodat de beoogde inwerkingtreding op 1 januari 2022 niet haalbaar is. Daarom wordt de inwerkingtreding van de wetgeving ten behoeve van het nieuwe pensioenstelsel uitgesteld tot uiterlijk per 1 januari 2023. geacht. Mogelijk kunnen bepaalde onderdelen in samenspraak alle betrokken partijen eerder dan 1 januari 2023 in werking treden.

Of dit uitstel ook gevolgen heeft voor de beoogde einddatum van het transitieproces (01-01-2026) is onduidelijk. Uitgangspunt is en blijft dat per 1 januari 2026 de overstap naar het nieuwe pensioenstelsel gerealiseerd is. Echter, uitgangspunt is ook een zorgvuldige transitie voor iedereen, waarbij de uitvoering een belangrijk aandachtspunt is. In de oorspronkelijke plannen was een transitieperiode van 4 jaar (2022-2026) voorzien. Het is niet uitgesloten dat deze termijn, hetzij volledig hetzij op onderdelen, ook vanaf 1 januari 2023 nodig zal zijn. Daarom wordt het verstandig geacht de maximale eindtermijn op 1 januari 2027 te stellen.

Informatie

  • Toekomstvoorzieningen, Pensioen, Pensioen Algemeen
  • Dinsdag 11 mei 2021

KennisHub

KennisHub Up-to-date

Hét abonnement om je kennis en vaardigheid met focus op (o.a.) Pensioen, Collectief Pensioen, Lijfrente, Echtscheiding, Estate Planning en Life Events, up-to-date te houden én door te ontwikkelen. Praktijk gericht, fiscaal georiënteerd, boordevol actualiteiten en PE-geaccrediteerd.

€ 28

p/m (vanaf) Meer Informatie
  • Goed voor 30+ PE-punten/uren per jaar
  • Volg tot 10 actualiteiten sessies per jaar
  • Onbeperkt inspirerende Masterclasses
  • Schrijf je in voor praktijkgerichte Workshops
  • Lees PE-geaccrediteerde artikelen vanuit je luie stoel
  • Stel je vraag aan onze experts
  • 100% online, geen reistijden en verloren uren
  • 21 dagen op proef en beslis daarna pas