Wetsvoorstel Algemeen Pensioenfonds aangenomen

Het Wetsvoorstel inzake de introductie van een Algemeen Pensioenfonds is aangenomen. Een APF voorziet in de mogelijkheid om uitkeringsovereenkomst van pensioenfondsen binnen één uitvoeringsvehikel uit te voeren middels ringfencing. Iedere 'fonds' houdt én z'n eigen vermogensbeheer en z'n eigen inspraak.

Op de valreep zijn nog een aantal amendementen aangenomen:

Het amendement Lodders/Vermeij is unaniem aangenomen en stelt verplichtgestelde bedrijfstakpensioenfondsen in staat om bij fusie ringfencing toe te passen. Zolang er geen duidelijkheid is over de openstelling van het APF voor alle pensioenfondsen, biedt het amendement een goede alternatieve mogelijkheid om de kosten te reduceren en te consolideren. De staatssecretaris wil het amendement alsnog laten toetsen door de Raad van State, omdat zij er zeker van wil zijn dat het amendement geen risico’s met zich meebrengt ten aanzien van de verplichtstelling. De Pensioenfederatie ziet die risico’s overigens niet. Het advies van de Raad van State zou voor behandeling in de Eerste Kamer gereed moeten zijn. Als de staatssecretaris van mening is dat er zwaarwegende bezwaren zijn tegen het amendement, zal zij zich opnieuw tot de Tweede Kamer wenden. Omdat het ongebruikelijk is om in dit stadium van wetsbehandeling de Raad van State om advies te vragen, is een tweetal moties (motie nr. 29 Van Weyenberg/Ulenbelt en motie nr. 30 van het lid Omtzigt) aangenomen om het parlementair proces goed te borgen.

Het amendement Van Weyenberg/Krol maakt het mogelijk om vrijwillige regelingen onder te brengen in een aparte ring van het APF. Daar bestaat mede in het licht van nettopensioenregelingen behoefte aan in het veld.

Kamerlid Lodders heeft een tweetal stroomlijningen doorgevoerd in de governance van het APF. Amendement nr. 14 maakt het mogelijk om belanghebbendenorganen samen te voegen. Amendement nr. 26 maakt het voor gesloten fondsen mogelijk om af te zien van een werkgeversvertegenwoordiging in het belanghebbendenorgaan. In beide gevallen dient er uiteraard instemming te zijn van alle betrokken partijen.

Verder is de motie van het lid Klein aangenomen waarin de regering wordt verzocht om beslissingen over het beleggingsbeleid ten aanzien van de fossiele brandstofsector aan de pensioenfondsen zelf over te laten, omdat beleggingen gericht moeten zijn op een goed pensioen.

Commentaar

Er is vooral commentaar op de middels amendement aangenomen optie dat ook verplichtgestelde bedrijfstakpensioenregelingen door een APF kunnen worden uitgevoerd. Hierdoor is de vraag of de solidariteitseis niet wordt doorbroken,  nu er sprake kan zijn van ringfencing. Hierdoor kan de verplichtstelling van Bedrijfstakpensioenfondsen zelf onder (Europese) druk komen te staan. Staatsecretaris Klijnsma gaat dit - nadat het wetsvoorstel is aangenomen - alsnog voorleggen voor advies aan de Raad van State. Als deze negatief adviseert kan ze het wetsvoorstel alsnog intrekken. Een niet vaak voorkomende gang van zaken.

Dat een APF een welkome uitbreiding is van het aanbiedersspeelveld is prima. Of de AFP echt een grote vlucht gaat nemen blijft de vraag.

Informatie

  • Governance, De gewone werknemer, Pensioen Algemeen
  • Maandag 22 juni 2015

KennisHub

KennisHub Up-to-date

Hét abonnement om je kennis en vaardigheid met focus op (o.a.) Pensioen, Collectief Pensioen, Lijfrente, Echtscheiding, Estate Planning en Life Events, up-to-date te houden én door te ontwikkelen. Praktijk gericht, fiscaal georiënteerd, boordevol actualiteiten en PE-geaccrediteerd.

€ 28

p/m (vanaf) Meer Informatie
  • Goed voor 30+ PE-punten/uren per jaar
  • Volg tot 10 actualiteiten sessies per jaar
  • Onbeperkt inspirerende Masterclasses
  • Schrijf je in voor praktijkgerichte Workshops
  • Lees PE-geaccrediteerde artikelen vanuit je luie stoel
  • Stel je vraag aan onze experts
  • 100% online, geen reistijden en verloren uren
  • 21 dagen op proef en beslis daarna pas