Wetsvoorstel Bescherming lijfrenteopbouw (internetconsultatie)

O.b.v. de huidige wet- en regelgeving valt het met lijfrenten opgebouwde vermogen (derde pijlerpensioen) binnen de vermogenstoets voor de bijstand. Gemeenten eisen dat mensen, voordat zij een bijstandsuitkering toekennen, eerst het opgebouwde lijfrentevermogen afkopen en vervolgens inzetten.

In het Witteveenakkoord van 18 december 2013 zijn de hoofdlijnen neergelegd over het treffen van een regeling die erin voorziet om reeds opgebouwd pensioen – binnen zekere grenzen – veilig te stellen, en waarmee dit vermogen bij een beroep op de bijstand niet aangesproken hoeft te worden. Lijfrentebesparingen in de derde pijler, van zowel werknemers als zzp’ers, zullen ook vermogensbescherming voor de bijstand krijgen. Daarmee zal regulier opgebouwd lijfrentevermogen behouden blijven voor een lijfrente-uitkering.

In haar brief van 18 december 2014 heeft de staatssecretaris van SZW de contouren van de voorgenomen wettelijke regeling weergegeven. Het concept-wetsvoorstel 'Wet bescherming lijfrenteopbouw en stimulering pensioenopbouw' is in het kader van een internet-consultatie op 8 januari 2015 gepubliceerd. Daarop zijn diverse reacties binnengekomen. De consultatie is op 30 januari 2015 gesloten.Informatie

  • Toekomstvoorzieningen, Lijfrente, Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015

KennisHub

KennisHub Up-to-date

Hét abonnement om je kennis en vaardigheid met focus op (o.a.) Pensioen, Collectief Pensioen, Lijfrente, Echtscheiding, Estate Planning en Life Events, up-to-date te houden én door te ontwikkelen. Praktijk gericht, fiscaal georiënteerd, boordevol actualiteiten en PE-geaccrediteerd.

€ 28

p/m (vanaf) Meer Informatie
  • Goed voor 30+ PE-punten/uren per jaar
  • Volg tot 10 actualiteiten sessies per jaar
  • Onbeperkt inspirerende Masterclasses
  • Schrijf je in voor praktijkgerichte Workshops
  • Lees PE-geaccrediteerde artikelen vanuit je luie stoel
  • Stel je vraag aan onze experts
  • 100% online, geen reistijden en verloren uren
  • 21 dagen op proef en beslis daarna pas