Wetsvoorstel bevoegdheden Ondernemingsraad bij pensioenen ingediend

Op basis van het wetsvoorstel krijgt de OR instemmingsrecht over de arbeidsvoorwaardelijke aspecten van de pensioenregeling ongeacht de pensioenuitvoerder. Uiteraard geldt dit instemmingsrecht niet voor zover de pensioenregeling inhoudelijk reeds is geregeld via een cao, een publiekrechtelijk orgaan of een verplichtgestelde regeling.

De instemming van de OR ziet echter niet op de uitvoering van de pensioenregeling. Met andere woorden, de OR heeft geen instemmingsrecht over de inhoud van de uitvoeringsovereenkomst tussen werkgever en pensioenuitvoerder. Is echter sprake van een onderwerp in de uitvoeringsovereenkomst dat directe gevolgen heeft voor de arbeidsvoorwaarde pensioen, dan geldt het instemmingsrecht weer wel. Hierbij kan gedacht worden aan de wijze waarop de premie wordt vastgesteld en de maatstaven en voorwaarden waaronder indexering plaatsvindt.

De OR heeft echter geen instemmingsrecht op de keuze van de pensioenuitvoerder, tenzij het gaat om het onderbrengen van de pensioenregeling bij een buitenlandse pensioenuitvoerder.

Daarnaast bevat het wetsvoorstel een informatieplicht voor de werkgever om over elke voorgenomen vaststelling, wijziging of intrekking van een uitvoeringsovereenkomst of uitvoeringsreglement de OR te informeren.

Informatie

 • Pensioen Algemeen
 • Maandag 28 december 2015

KennisHub

KennisHub Pensioen- &
Life Event Advisering

 • Inspirerende Masterclasses
 • Praktijkgerichte Workshops
 • PE Artikelen & Casuistiek
 • Artikelen & Blogs
 • Stel je vraag
 • PE-geaccrediteerd
 • Mix & Match
 • Jaarlijks PE-certificaat
 • 21 dagen op proef

€ 35 p/m

Volgende licenties: 20% korting Meer Informatie

Eerst aankijken? Word Free Member

 • Wekelijkse nieuwsbrief
 • Artikelen & Blogs
 • 5+ gratis vaktechniek artikelen p/m
 • Schrijf je in voor Masterclasses & Workshops
 • Toegang tot FinSourceOne

Gratis

Volgende Free Members: 100% korting Meer Informatie