Wetsvoorstel OFM 2018 aangenomen door Tweede Kamer

Het wetsvoorstel ‘Overige fiscale maatregelen 2018’ (TK 34.786, nr. 2) is op 23 november 2017 aangenomen door de Tweede Kamer. Het gewijzigde wetsvoorstel (EK 34.786, nr. A) is op die dag naar de Eerste Kamer gestuurd.

Dit wetsvoorstel maakt deel uit van het pakket Belastingplan 2018 en bevat maatregelen ten behoeve van het noodzakelijke onderhoud van het fiscale stelsel en andere maatregelen die meer technisch van aard zijn of die geen of nauwelijks gevolgen hebben voor het budgettaire en koopkrachtbeeld voor 2018.

Meer specifiek ziet het wetsvoorstel op onder meer de codificatie van het verval van de tijdklemmen voor bepaalde Brede Herwaarderingskapitaalverzekeringen, namelijk voor die kapitaalverzekeringen die ingevolge onderdeel AL, lid 1, tweede volzin, Invoeringswet Wet IB 2001 op 31 december 2000 “op weg waren” naar de uitkeringsvrijstelling. Hiertoe wordt een nieuw zevende lid toegevoegd aan onderdeel AM van die Invoeringswet.

De Eerste Kamercommissie voor Financiën bespreekt op 28 november 2017 de verdere procedure. Ook wordt op die dag door medewerkers van het ministerie van Financiën voor de leden van de commissie een technische briefing over onder meer het pakket Belastingplan 2018 verzorgd.

De complete kamerstukken met betrekking tot het wetsvoorstel zijn direct te downloaden via www.eerstekamer.nl.

Informatie

 • Algemeen, Fiscale Aspecten, Toekomstvoorzieningen, Kapitaalverzekeringen, Pensioen Algemeen
 • Zondag 26 november 2017

KennisHub

KennisHub Pensioen- &
Life Event Advisering

 • Inspirerende Masterclasses
 • Praktijkgerichte Workshops
 • PE Artikelen & Casuistiek
 • Artikelen & Blogs
 • Stel je vraag
 • PE-geaccrediteerd
 • Mix & Match
 • Jaarlijks PE-certificaat
 • 21 dagen op proef

€ 35 p/m

Volgende licenties: 20% korting Meer Informatie

Eerst aankijken? Word Free Member

 • Wekelijkse nieuwsbrief
 • Artikelen & Blogs
 • 5+ gratis vaktechniek artikelen p/m
 • Schrijf je in voor Masterclasses & Workshops
 • Toegang tot FinSourceOne

Gratis

Volgende Free Members: 100% korting Meer Informatie