Wetsvoorstel pensioenverdeling bij scheiding 2021 ingediend

Op 16 september 2019 heeft minister Koolmees van SZW het wetsvoorstel Pensioenverdeling bij scheiging aan de Tweede Kamer aangeboden.

Uit de evaluatie van de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding (Wvps) is gebleken dat deze wet te vaak onbekend bij burgers en scheidingsprofessionals bleek te zijn, slechts beperkt werd toegepast en dat de uitvoering voor verbetering vatbaar was. Zodat beter aangesloten kon worden bij de eisen van de huidige tijd.  De Wvps dateert immers uit 1995.

 

De nieuwe regels zullen naar verwachting vanaf 1 januari 2021 gaan gelden voor scheidingen die op of na die datum zijn afgerond.

 

In de memorie van toelichting worden in hoofdstuk 2 de knelpunten van de bestaande wet- en regelgeving nader uiteengezet en worden oplossingsrichtingen beschreven en geanalyseerd.  


Hoofdstuk 3 behandelt conversie als nieuwe standaardmethode voor de pensioenverdeling.


Hoofdstuk 4 betreft de introductie van een nieuw automatisme voor de pensioenuitvoerder. Op het moment waarop de melding van de scheiding wordt ontvangen, gaat de pensioenuitvoerder over tot het informeren van de (gewezen) deelnemer en de ex-partner over de automatische verdeling van het ouderdomspensioen (via conversie), de actie die nodig is bij afzien van verdeling of afwijkende afspraken (andere periode dan de huwelijkse periode, een andere verdeling dan 50-50, of alleen ouderdomspensioen converteren), de gevolgen voor het partnerpensioen en de reactieperiode.

Hoofdstuk 5 betreft de beperking van het bijzonder partnerpensioen tot de huwelijkse periode. berekend wordt beperkt.


Hoofdstuk 6 betreft de bijstelling van de grenzen van de te verdelen ‘kleine’ pensioenen. Een tijdens het huwelijk opgebouwd ouderdomspensioen dat gelijk of lager is dan de afkoopgrens (€ 484,09 in 2019) wordt niet verdeeld. In de Wvps is bepaald dat als het deel van het ouderdomspensioen dat bestemd is voor de verdelingsgerechtigde partner lager is dan het afkoopbedrag, de verdeling niet plaatsvindt. Verdelingsgerechtigde partners krijgen het recht een klein bijzonder partnerpensioen uit te ruilen naar een aanspraak op ouderdomspensioen. De pensioenuitvoerder is verplicht deze uitruil uit te voeren. Voor (hele) kleine bijzonder partnerpensioenen bestaat geen officiële grens. Deze grens wordt vastgesteld op € 2 per jaar.


Hoofdstuk 7 bevat de beschrijving van de financiële gevolgen van de invoering van de nieuwe wet.


Hoofdstuk 8 gaat over de ontvangen reacties en adviezen van onder andere DNB, AFM, de Autoriteit Persoonsgegevens, de Belastingdienst en de internetconsultaties.


Hoofdstuk 9 betreft de reikwijdte van de nieuwe wet, het overgangsrecht en de inwerkingtreding.

Informatie

  • Toekomstvoorzieningen, Pensioen, Uit elkaar gaan, Echtscheiding
  • Dinsdag 17 september 2019

KennisHub

KennisHub Up-to-date

Hét abonnement om je kennis en vaardigheid met focus op (o.a.) Pensioen, Collectief Pensioen, Lijfrente, Echtscheiding, Estate Planning en Life Events, up-to-date te houden én door te ontwikkelen. Praktijk gericht, fiscaal georiënteerd, boordevol actualiteiten en PE-geaccrediteerd.

€ 28

p/m (vanaf) Meer Informatie
  • Goed voor 30+ PE-punten/uren per jaar
  • Volg tot 10 actualiteiten sessies per jaar
  • Onbeperkt inspirerende Masterclasses
  • Schrijf je in voor praktijkgerichte Workshops
  • Lees PE-geaccrediteerde artikelen vanuit je luie stoel
  • Stel je vraag aan onze experts
  • 100% online, geen reistijden en verloren uren
  • 21 dagen op proef en beslis daarna pas