Wetsvoorstel toekomst pensioenen ingediend bij Tweede Kamer

Medio 2019 heeft het kabinet samen met werkgevers- en werknemersorganisaties een pensioenakkoord gesloten. De beginselen van dit pensioenakkoord waren in een Conceptwetsvoorstel vervat dat op 16 december 2020 ter consultatie werd aangeboden door toenmalige minister van SZW, Wouter Koolmees. De consultatie duurde tot en met 12 februari 2021 en meer dan een jaar na het sluiten van de consultatie, was het dan eindelijk zover. Op 30 maart 2022, hebben de nieuwe minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen, Carola Schouten en de staatssecretaris van Financiën, Marnix van Rij, het voorstel voor de Wet toekomst pensioenen bij de Tweede Kamer ingediend, terwijl die wet sinds 1 januari 2022 al van kracht had moeten zijn, maar is uitgesteld tot 1 januari 2023.

Actualiteit

Doel van de Wet toekomst pensioenen is het optuigen van een transparanter en meer persoonlijk (aanvullend) pensioenstelsel dat beter aansluit bij maatschappelijke ontwikkelingen en de huidige arbeidsmarkt.

In het nieuwe pensioenstelsel verdwijnen de traditionele salaris/diensttijdsystemen (eindloon- en middelloonregelingen) volledig van het toneel. Pensioenopbouw bij pensioenfondsen vindt nog uitsluitend plaats op basis van een premieregeling, waarin een deelnemer een persoonlijk pensioenvermogen gaat opbouwen. De voor deze opbouw benodigde premie wordt leeftijdsonafhankelijk, zodat voor elke deelnemer een gelijke premie geldt.

Om van het huidige pensioenstelsel naar het nieuwe pensioenstelsel over te stappen, is een transitieproces met transitieregels ontwikkeld. Daarnaast zijn er regels opgeteld voor de wijze waarop de bestaande, opgebouwde pensioenrechten en -aanspraken moeten worden ‘ingevaren’ in het nieuwe pensioenstel.

Gedurende de transitieperiode geldt een afwijkend financieel toetsingskader (FTK). Het FTK geeft de financiële normen voor pensioenfondsen weer, die er voor moeten zorgen dat pensioenfondsen het afgesproken pensioen ook daadwerkelijk kunnen uitkeren aan alle generaties.

Aangezien in het nieuwe pensioenstelsel geen plaats meer is voor eindloon- en middelloonregelingen moeten ook het fiscale kader voor pensioenen worden aangepast. Daarbij is ook ruimte om pensioenen minder afhankelijk te maken van de vorm waarin arbeid wordt verricht (loondienst of ondernemer, zzp’er).

Onderdeel van het nieuwe pensioenstelsel is ook de standaardisering van het nabestaandenpensioen in een nabestaandenpensioen op risicobasis bij overlijden van de deelnemer vóór de pensioendatum en een nabestaandenpensioen op opbouwbasis bij overlijden van de deelnemer op of na pensioendatum. Verder wordt aandacht besteed aan experimenten voor pensioenopbouw door zelfstandigen in de tweede pijler (werknemerspensioen) en de verkorting van de wachttijd voor uitzendwerknemers.

Tot slot voorziet het wetsvoorstel in een uitgebreid overgangsrecht. Als het wetsvoorstel op 1 januari 2023 volgens plan in werking treedt, begint de overgangsfase die duurt tot 1 januari 2027. Gedurende die periode kunnen sociale partners afspraken maken over het wijzigen van de pensioenregeling en zullen pensioenuitvoerders hun pensioenadministratie moeten aanpassen, zodat uiterlijk per 1 januari 2027 de nieuwe pensioenregelingen uitgevoerd kunnen worden. In de ene sector zal het transitieproces sneller gaan dan in de andere sector. Vandaar de uiterste datum.

Gedurende die periode zal dus sprake zijn van twee wettelijke kaders naast elkaar: het bestaande wettelijke kader (inclusief het fiscale kader) voor de pensioenregelingen die nog niet zijn aangepast aan de nieuwe regels en het nieuwe wettelijke kader voor pensioenregelingen die wel als zijn aangepast aan de nieuwe regels van de Wet toekomst pensioenen.

Meer weten?
Wil je meer weten over actuele pensioenontwikkelingen, schrijf je dan in voor:

Daar gaan we uitgebreid in op de actuele ontwikkelingen rondom pensioen en overige inkomensvoorzieningen.

Permanente Educatie: al onze E-learning, Masterclasses, Workshops en Vaardigheidstrainingen zijn geaccrediteerd voor Permanente Educatie.

Informatie

  • Collectief Pensioen
  • Donderdag 7 april 2022

KennisHub

KennisHub Up-to-date

Hét abonnement om je kennis en vaardigheid met focus op (o.a.) Pensioen, Collectief Pensioen, Lijfrente, Echtscheiding, Estate Planning en Life Events, up-to-date te houden én door te ontwikkelen. Praktijk gericht, fiscaal georiënteerd, boordevol actualiteiten en PE-geaccrediteerd.

€ 28

p/m (vanaf) Meer Informatie
  • Goed voor 30+ PE-punten/uren per jaar
  • Volg tot 10 actualiteiten sessies per jaar
  • Onbeperkt inspirerende Masterclasses
  • Schrijf je in voor praktijkgerichte Workshops
  • Lees PE-geaccrediteerde artikelen vanuit je luie stoel
  • Stel je vraag aan onze experts
  • 100% online, geen reistijden en verloren uren
  • 21 dagen op proef en beslis daarna pas