Wetsvoorstel Toekomst Pensioenen naar Raad van State

Het wetsvoorstel Toekomst Pensioenen is op voorstel van staatssecretaris Wiersma van SZW en na instemming van de ministerraad voor advies naar de Raad van State gestuurd.

Actualiteit

Naar verwachting zal het wetsvoorstel en het advies van de Raad van State in het voorjaar van 2022 naar de Tweede Kamer worden gestuurd. Het streven is om per 1 januari 2023 te starten met de implementatie van het nieuwe pensioenstelsel, waarbij sociale partners en pensioenuitvoerders tot 1 januari 2027 de tijd krijgen om pensioenregelingen aan de nieuwe wetgeving aan te passen.

Al eerder (16-12-2020) werd een concept wetsvoorstel ter consultatie aan heel Nederland voorgelegd. Die consultatie sloot op 12-02-2021 en leverde maar liefst 484 reacties op. Daarnaast hebben de toezichthouders zoals AFM en DNB en de Belastingdienst een toets uitgevoerd en is het College voor de Rechten van de Mens, evenals de Raad voor de rechtspraak om advies gevraagd.

Door de nieuwe wet- en regelgeving wordt echter niet alles anders. De sterke punten uit het huidige stelsel, solidariteit en collectiviteit blijven belangrijke uitgangspunten. Ook de huidige verplichtstelling van pensioenregelingen voor bedrijfstakken en bepaalde beroepen blijft bestaan.

Het wetsvoorstel bevat ook wijzigingen voor het nabestaandenpensioen, een voorstel voor experimenteerwetgeving voor pensioenopbouw door zelfstandigen en een wijziging waardoor in de uitzendsector eerder pensioen opgebouwd zal worden dan nu.

Sommige onderdelen van het pensioenakkoord zijn al inwerking getreden, zoals het minder snel stijgen van de AOW-leeftijd bij een stijging van de levensverwachting, vervroegde pensionering (RVU), impuls voor duurzame inzetbaarheid (MDIEU) en een extra keuzerecht om bij pensionering 10% van het pensioenvermogen eenmalig te laten uitbetalen. Wetgeving op deze onderdelen is inmiddels door de Tweede en Eerste Kamer aangenomen en deels inwerking getreden.

Meer weten?
Wil je meer weten over actuele pensioenontwikkelingen, schrijf je dan in voor:

Daar gaan we uitgebreid in op de actuele ontwikkelingen rondom pensioen en overige inkomensvoorzieningen.

Permanente Educatie: al onze E-learning, Masterclasses, Workshops en Vaardigheidstrainingen zijn geaccrediteerd voor Permanente Educatie.

Informatie

  • Collectief Pensioen
  • Maandag 6 december 2021

KennisHub

KennisHub Up-to-date

Hét abonnement om je kennis en vaardigheid met focus op (o.a.) Pensioen, Collectief Pensioen, Lijfrente, Echtscheiding, Estate Planning en Life Events, up-to-date te houden én door te ontwikkelen. Praktijk gericht, fiscaal georiënteerd, boordevol actualiteiten en PE-geaccrediteerd.

€ 28

p/m (vanaf) Meer Informatie
  • Goed voor 30+ PE-punten/uren per jaar
  • Volg tot 10 actualiteiten sessies per jaar
  • Onbeperkt inspirerende Masterclasses
  • Schrijf je in voor praktijkgerichte Workshops
  • Lees PE-geaccrediteerde artikelen vanuit je luie stoel
  • Stel je vraag aan onze experts
  • 100% online, geen reistijden en verloren uren
  • 21 dagen op proef en beslis daarna pas