Wetsvoorstel Toekomst Pensioenen ter consultatie voorgelegd

Op 16 december jl. is het concept wetsvoorstel Toekomst Pensioenen ter internetconsultatie ingediend door het Ministerie van SZW.

Als gevolg van het pensioenakkoord moet de pensioenovereenkomst van de deelnemers aan een pensioenregeling met het karakter van een uitkeringsovereenkomst (eindloon/middelloon) worden aangepast naar een nieuwe vorm van premieovereenkomst met een leeftijdsonafhankelijke bovengrens voor de premie-inleg. Voor deelnemers aan een pensioenregeling op basis van een premieovereenkomst met een leeftijdsafhankelijke premiestaffel geldt een overgangsrecht. Pas als zij van dienstbetrekking veranderen, komen ze onder de nieuwe wetgeving te vallen.

Daar waar de overgang naar het nieuwe pensioenstel met leeftijdsonafhankelijke premie de pensioenopbouw en het verwachte pensioenresultaat van de deelnemers raakt, zal een adequate compensatie worden geboden.

Het nabestaandenpensioen wordt gestandaardiseerd, zodat toekomstige nabestaanden minder dan nu het geval is te maken krijgen met problemen die worden veroorzaakt doordat het nabestaandenpensioen tussen sectoren of tussen werkgevers verschillend is vormgegeven. De uniformering van het partnerbegrip zorgt voor duidelijkheid voor wie al dan niet recht heeft op een partnerpensioen.

Voor de uitzendbranche is een verkorting van de wachttijd (thans 6 maanden) voorzien, zodat uitzendkrachten eerder met hun pensioenopbouw kunnen starten.

Tot slot biedt het wetsvoorstel ruimte om te experimenteren met pensioenopbouw van zzp’ers.

Deelnemers aan een pensioenregeling ook beroepspensioenregelingen, hun werkgevers, pensioengerechtigden, partners, nabestaanden en zzp’ers worden uitgenodigd om op het concept wetsvoorstel te reageren.

Informatie

 • Toekomstvoorzieningen, Pensioen, Pensioen Algemeen
 • Donderdag 17 december 2020

KennisHub

KennisHub Pensioen- &
Life Event Advisering

 • Inspirerende Masterclasses
 • Praktijkgerichte Workshops
 • PE Artikelen & Casuistiek
 • Artikelen & Blogs
 • Stel je vraag
 • PE-geaccrediteerd
 • Mix & Match
 • Jaarlijks PE-certificaat
 • 21 dagen op proef

€ 35 p/m

Volgende licenties: 20% korting Meer Informatie

Eerst aankijken? Word Free Member

 • Wekelijkse nieuwsbrief
 • Artikelen & Blogs
 • 5+ gratis vaktechniek artikelen p/m
 • Schrijf je in voor Masterclasses & Workshops
 • Toegang tot FinSourceOne

Gratis

Volgende Free Members: 100% korting Meer Informatie