Wetsvoorstel variabele pensioenuitkering

De nota naar aanleiding van het verslag bij wetsvoorstel variabele pensioenuitkering is verschenen. Het wordt er allemaal niet duidelijker c.q. makkelijker op. Naast dit wetsvoorstel speelt ook het initiatief wetsvoorstel Lodders.

Belangrijke aanpassing is dat er alleen een shoprecht komt voor een deelnemer als het pensioenfonds alleen een variabele pensioenuitkering aanbiedt ofwel alleen een vaste uitkering of de deelnemer kiest de soort pensioenuitkering die het pensioenfonds niet aanbiedt. Met andere woorden, als een pensioenfonds een variabele pensioenuitkering aanbiedt móet een deelnemer daar blijven en kan niet shoppen bij een andere aanbieder, verzekeraar of PPI.

Daarnaast blijft het alleen gelden voor bestaande premieovereenkomsten en niet voor een uitkeringsovereenkomst.

Waarom zo ingewikkeld wordt gedaan nu bekend is dat Pensioenfondsen nauwelijks premieovereenkomsten uitvoeren is de vraag. De oplossing, pensioen in beleggingseenheden, al dan niet collectief, zou veel eenvoudiger zijn.

Het voorbeeld dat de nota geeft is wel eenduidig.

Stel dat een deelnemer op de pensioeningangsdatum een pensioenkapitaal heeft van € 250.000,-. Op basis van de op dat moment gehanteerde tarieven kan de pensioenuitvoerder daarvan een vaste, levenlange pensioenuitkering aankopen van € 10.000,- per jaar, uitgaand van een projectierendement van (stel) 2,5% per jaar en de op dat moment geldende sterftetarieven. De tegenwaarde van de pensioeneenheden bedraagt op dat moment bijvoorbeeld € 10,- per stuk.
De eenheden vertegenwoordigen op dat moment een jaarlijkse pensioenuitkering van € 10.000,- per jaar.
Na een jaar wordt de eenheidsprijs herrekend aan de hand van de gedane uitkeringen, de koersontwikkeling en eventueel een gewijzigde levensverwachting. Als de nieuwe eenheidsprijs daardoor bijvoorbeeld € 12,- bedraagt, wordt de pensioenuitkering in jaar twee dus € 12.000,- per jaar. Uiteraard kan er zich ook een negatiever scenario aftekenen, waardoor de eenheidsprijs bijvoorbeeld daalt naar € 9.-. In dat geval daalt de pensioenuitkering uiteraard ook naar in dit geval € 9000,-. Door op de pensioendatum geen vaststaande, gegarandeerde pensioenuitkering in euro’s aan te kopen, kan het pensioenkapitaal op deze wijze langer worden doorbelegd.

 

 

Informatie

 • Verzekeringstechniek, De gewone werknemer, Pensioen Algemeen
 • Zaterdag 30 januari 2016

KennisHub

KennisHub Pensioen- &
Life Event Advisering

 • Inspirerende Masterclasses
 • Praktijkgerichte Workshops
 • PE Artikelen & Casuistiek
 • Artikelen & Blogs
 • Stel je vraag
 • PE-geaccrediteerd
 • Mix & Match
 • Jaarlijks PE-certificaat
 • 21 dagen op proef

€ 35 p/m

Volgende licenties: 20% korting Meer Informatie

Eerst aankijken? Word Free Member

 • Wekelijkse nieuwsbrief
 • Artikelen & Blogs
 • 5+ gratis vaktechniek artikelen p/m
 • Schrijf je in voor Masterclasses & Workshops
 • Toegang tot FinSourceOne

Gratis

Volgende Free Members: 100% korting Meer Informatie