WGA-hiaat bom onder Nederlands pensioenstelsel

Pensioenfondsen in Nederland mogen WGA-hiaat verzekeringen aanbieden aan hun deelnemers. Dit lijkt echter strijdig met Europese regelgeving. Hierdoor is het niet ondenkbaar dat de verplichtstelling voor werknemers om deel te nemen aan pensioenfondsen binnenkort zal worden aangevochten. 

Het wetsvoorstel hiervoor (wetsvoorstel tot wijzigingen in de Pensioenwet publicatienummer 31226) is in behandeling in de Eerste Kamer. In dit wetsvoorstel is een voorstel opgenomen om pensioenfondsen als uitvoerder voor WGA-hiaat verzekeringen toe te staan.

Een WGA-hiaat verzekering is een aanvulling op de arbeidsongeschiktheidsuitkering van de overheid. De WGA-uitkering kent een directe relatie tussen de mate waarin de restcapaciteit van een gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemer wordt benut en de hoogte van de uitkering. Indien de restcapaciteit in onvoldoende mate wordt benut, zal de WGA-uitkering dalen. WGA-hiaat verzekeringen die dergelijke hiaten opvullen, voorzien derhalve in een WW gerelateerde uitkering.

Op grond van de EG-Richtlijn 2003/41/EG van 3 juni 2003 is het in Nederland gevestigde pensioenfondsen niet toegestaan om dergelijke producten aan te bieden. Indien het wetsvoorstel wordt aangenomen door de Eerste Kamer zal dat leiden tot mededingingsverstoring tussen pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen.

De verplichte deelname aan pensioenfondsen in Nederland is in het verleden onderwerp van discussie geweest. Ik denk dat wijziging van de Pensioenwet op dit terrein de discussie wederom in alle hevigheid zal doen losbarsten, tot aan het Europese Hof van Justitie. Daarbij sluit ik niet uit dat de discussie dan wel eens in het nadeel van de verplicht gestelde pensioenregelingen kan gaan uitpakken.

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Zondag 13 april 2008

KennisHub

KennisHub Up-to-date

Hét abonnement om je kennis en vaardigheid met focus op (o.a.) Pensioen, Collectief Pensioen, Lijfrente, Echtscheiding, Estate Planning en Life Events, up-to-date te houden én door te ontwikkelen. Praktijk gericht, fiscaal georiënteerd, boordevol actualiteiten en PE-geaccrediteerd.

€ 28

p/m (vanaf) Meer Informatie
  • Goed voor 30+ PE-punten/uren per jaar
  • Volg tot 10 actualiteiten sessies per jaar
  • Onbeperkt inspirerende Masterclasses
  • Schrijf je in voor praktijkgerichte Workshops
  • Lees PE-geaccrediteerde artikelen vanuit je luie stoel
  • Stel je vraag aan onze experts
  • 100% online, geen reistijden en verloren uren
  • 21 dagen op proef en beslis daarna pas