Wie heeft heffingsrecht over eenmalige pensioenuitkering uit België?

Op 11 juni 2021 heeft de Hoge Raad de uitspraak van het Gerechtshof Den Bosch van 28 mei 2020 bevestigd. In die uitspraak bepaalde het Hof dat de heffingsbevoegdheid over een eenmalige door een inwoner van Nederland ontvangen pensioenuitkering vanuit België aan Nederland toekwam.

Wat was er aan de hand?

De belanghebbende woont in Nederland en heeft via zijn Belgische werkgever een pensioenverzekering afgesloten een bij verzekeraar in België. De voorziene pensioendatum is 1 mei 2015. Op 5 mei 2015 ontvangt de belanghebbende een eenmalige uitkering. In zijn aangifte IB/PVV 2015 vraagt belanghebbende om aftrek ter vermijding of voorkoming van dubbele belasting. De inspecteur weigert de gevraagde aftrek.

Het geschil spitst zich toe op de vraag of Nederland volgens het Belastingverdrag tussen Nederland en België bevoegd is om over de eenmalige uitkering aan belanghebbende belasting te heffen.

Zowel de rechtbank als het Hof zijn van oordeel dat belanghebbende niet aannemelijk maakt dat het heffingsrecht aan België toekomt. Artikel 18, lid 3 van het verdrag is bepaald dat:

Niettegenstaande het bepaalde in de paragrafen 1 en 2 mag een in paragraaf 1 bedoeld pensioen, andere soortgelijke beloning, lijfrente of uitkering, indien dit pensioen of deze andere soortgelijke beloning, lijfrente of uitkering geen periodiek karakter draagt en uitbetaling plaatsvindt vóór de datum waarop dit pensioen of deze andere soortgelijke beloning, lijfrente of uitkering in zou moeten gaan, ook in de verdragsluitende Staat waaruit dit pensioen of deze andere soortgelijke beloning, lijfrente of uitkering afkomstig is worden belast.

De uitzondering (artikel 18 lid 3) op grond waarvan de heffingsbevoegdheid aan het bronland wordt toegewezen, is hier echter niet van toepassing, omdat de eenmalige pensioenuitkering na de einddatum van 1 mei 2015 tot uitbetaling komt. Bovendien maakt belanghebbende niet aannemelijk dat sprake is van een afkoop vóór 1 mei 2015, de reguliere ingangsdatum van het pensioen. Bovendien, zo blijkt uit een brief aan de belastingdienst, was belanghebbende van om in Nederland belasting te betalen over de uitkering.

Informatie

  • Toekomstvoorzieningen, Internationaal
  • Dinsdag 22 juni 2021

KennisHub

KennisHub Up-to-date

Hét abonnement om je kennis en vaardigheid met focus op (o.a.) Pensioen, Collectief Pensioen, Lijfrente, Echtscheiding, Estate Planning en Life Events, up-to-date te houden én door te ontwikkelen. Praktijk gericht, fiscaal georiënteerd, boordevol actualiteiten en PE-geaccrediteerd.

€ 28

p/m (vanaf) Meer Informatie
  • Goed voor 30+ PE-punten/uren per jaar
  • Volg tot 10 actualiteiten sessies per jaar
  • Onbeperkt inspirerende Masterclasses
  • Schrijf je in voor praktijkgerichte Workshops
  • Lees PE-geaccrediteerde artikelen vanuit je luie stoel
  • Stel je vraag aan onze experts
  • 100% online, geen reistijden en verloren uren
  • 21 dagen op proef en beslis daarna pas