Wiebes laat oren te veel hangen naar de fiscus

Stoppen met de opbouw van pensioen in eigen beheer voor een directeur-grootaandeelhouder schaadt de economie, schrijven Hans de Boer, voorzitter van VNO-NCW en Michaël van Straalen, voorzitter van MKB-Nederland in het FD van 8 oktober.

Dga’s mogen nu nog hun pensioen in de eigen bv opbouwen en het pensioengeld inzetten als ondernemingskapitaal. Dat is weliswaar risicovol, maar de afweging is aan de dga. Hij kan zijn pensioen immers ook gewoon verzekeren als hij dat wil.

Al jaren probeert de Belastingdienst druk uit te oefenen om deze faciliteit af te schaffen. Met onder andere het argument dat de berekeningen te ingewikkeld zijn geworden. Dat is een drogreden. In 1995 is juist de actuariële berekeningsmethode wet geworden met als argument dat iedereen beschikte over goede (actuariële) berekeningssoftware. Daarnaast ís pensioen best ingewikkeld geworden met alle aanpassingen, dus overgangsregimes. Als de Belastingdienst kennis tekort komt, help ik ze graag overigens.

In al drie uitvoerige brieven van staatssecretaris Wiebes (en zijn voorganger Weekers) van Financiën aan de Tweede Kamer uit 2013, 2014 en 2015 over de dga en zijn pensioen, is steeds aangegeven dat er een faciliteit moet blijven, maar is onderzocht of het niet eenvoudiger kan. De uitkomst hiervan is dat de dga verder kan met ‘oudedagssparen in eigen beheer’ — gewoon een percentage van zijn salaris reserveren en dat ieder jaar oprenten met de geldende marktrente. Een kind kan de was doen.

Daarmee is het verschil tussen de (hogere) commerciële waarde en de fiscale waarde weggenomen. Waar pensioenfondsen en verzekeraars met de marktrente móeten rekenen, mag de dga dat niet en moet hij uitgaan van minimaal 4% rendement. Wie heeft dus de dga in de problemen gebracht, de wetgever met z’n beperkende maatregelen voor de waardering van pensioen in eigen beheer of de dga die het lef heeft te investeren in de economie, ook met z’n pensioenkapitaal?

Daar waar de oplossing dus onder handbereik ligt, durft Wiebes nog altijd niet te kiezen. Hij laat z’n oren hangen naar de Belastingdienst die maar een doel heeft: afschaffing van pensioenopbouw in eigen beheer voor de dga, koste wat het kost.

Informatie

  • Toekomstvoorzieningen, Pensioen Algemeen
  • Maandag 12 oktober 2015

KennisHub

KennisHub Up-to-date

Hét abonnement om je kennis en vaardigheid met focus op (o.a.) Pensioen, Collectief Pensioen, Lijfrente, Echtscheiding, Estate Planning en Life Events, up-to-date te houden én door te ontwikkelen. Praktijk gericht, fiscaal georiënteerd, boordevol actualiteiten en PE-geaccrediteerd.

€ 28

p/m (vanaf) Meer Informatie
  • Goed voor 30+ PE-punten/uren per jaar
  • Volg tot 10 actualiteiten sessies per jaar
  • Onbeperkt inspirerende Masterclasses
  • Schrijf je in voor praktijkgerichte Workshops
  • Lees PE-geaccrediteerde artikelen vanuit je luie stoel
  • Stel je vraag aan onze experts
  • 100% online, geen reistijden en verloren uren
  • 21 dagen op proef en beslis daarna pas