Wijziging pensioenregeling en houding OR

Afgelopen jaren is er een zeer negatieve sfeer ontstaan rond de pensioenen.

Woekerpolissen, het uitblijven van indexaties, pensioenkortingen, pensioeningangsdatum van 65 jaar naar 67 en zelfs kort daarop naar 68 jaar, oplopen AOW-ingangsdatum, er is best wat gebeurd met de pensioenen de afgelopen jaren hetgeen niet allemaal positief was.

Als een werkgever de pensioenregeling wil veranderen kan de ondernemingsraad een belangrijke invloed hebben op het positief ontvangen van de pensioenregeling als er echt zorgvuldig is gehandeld door de werkgever.

Enkele tips:

Keiharde bezuiniging vanwege gevaar voor de continuïteit van de onderneming

Onderzoek als OR of de argumenten van de onderneming kloppen. Minder winst is (voor rechters)  geen rede om de werknemers (uitgesteld) inkomen in te laten leveren. Dit geldt eveneens voor het vragen van een hogere werknemersbijdrage.

 

Als een loonoffer de enige mogelijkheid is om te zorgen voor continuïteit van de onderneming kan afgesproken worden dat als het beter gaat de oorspronkelijke pensioenregeling wordt hersteld en vraag dan om baangarantie.

 

Wees duidelijk naar de werknemers en transparant. Vertel het eerlijke verhaal.

Kosten lopen teveel op

Een vaak voorkomend verhaal van (de pensioenadviseur van) werkgevers. Echter, werknemers en werkgever hebben een afspraak gemaakt en de (pensioen) afspraak is een wezenlijke arbeidsvoorwaarde van de werknemer. De werkgever zal dus met hele goede argumenten moeten komen om de werknemers te laten instemmen waardoor zij de werkgever toestaan om een zeer belangrijk  deel van de afspraak niet na te hoeven komen. De pensioenregeling is overeengekomen en hiermee eigendom (zowel het al opgebouwde als op te bouwen pensioen) van de werknemers.

 

De werkgever zal volledige informatie moeten geven aan de medewerkers. De informatie moet zijn begrepen door de werknemer en het moet dus duidelijk zijn wat de gevolgen zijn van de nieuwe afspraak (ten opzichte van het huidige pensioen).

 

De OR heeft hierbij een belangrijke taak. Het in kaart laten brengen van huidige afspraken en voorgestelde pensioenafspraken is best een klus, maar hier hebben werknemers recht op. Als de geleverde informatie achteraf niet juist / onvolledig / onvoldoende begrijpelijk was kunnen werknemers nog jaren later op de wijziging terugkomen. Goede pensioenadviseurs hebben uiteraard vaak met dit bijltje gehakt en kunnen de benodigde informatie berekenen.

 

Als de ondernemingsraad instemt met de voorgestelde verandering kan bekeken worden of er medewerkers op achteruitgaan en op welke wijze zij gecompenseerd kunnen worden.

 

Zorg ervoor dat het hele verhaal duidelijk wordt verteld aan de medewerkers. Ingeval van volledige compensatie gaat er ook niemand op achteruit.

Werkgever wil een ander pensioensysteem

Vanwege het pensioenakkoord moeten bijna alle regelingen in 2022 veranderd worden. Een vaste premie voor alle werknemers wordt het uitgangspunt. Ook voor 2022 zijn er al veel werkgevers die hun pensioenregeling willen veranderen, bijvoorbeeld vanwege hoge garantiekosten, het aflopen van het contract, de lage rekenrente of boekhoudkundige verplichtingen.

 

De werkgever zal de OR en de werknemers om instemming moeten vragen en dit kan door gebruik te maken van een eenzijdig wijzigingsbeding (indien dit is overeengekomen) of na overleg.

 

De werkgever moet ingeval van het eenzijdig wijzigingsbeding rekening houden met de belangen van de werknemers. Als deze erop achteruitgaan is dit niet in hun belang. Dit bleek maar weer eens op 14 januari 2020 bij het Hof ‘s-Hertogenbosch.

 

Als werknemers erop achteruitgaan is het zeer redelijk en billijk om volledige compensatie te vragen voor de achteruitgang.

Berekenen compensatie

Het verschil tussen hoeveel de werknemer op zou gaan bouwen in de huidige pensioenregeling en in de voorgestelde pensioenregeling komt in aanmerking voor compensatie. Hiervoor moet het pensioengevend inkomen worden verhoogd tot aan de afgesproken pensioendatum met de loonstijgingen en moeten als uitgangspunten voor de ontwikkeling van de pensioenen in de huidigen de voorgestelde regeling prudente percentages worden gehanteerd.

 

De Nederlandse Bank heeft hiervoor uitgangspunten aangegeven die onafhankelijk zijn.

 

Maak duidelijk aan de werknemers welke uitgangspunten zijn gekozen en waarom. Lever per medewerker een (controleerbare) opgave van de huidige eigen situatie en van de komende regeling in Excel met niet alleen cijfers maar ook met de berekening).

 

Liefst wordt de berekening mondeling toegelicht.

 

De hoogte van de compensatie wordt maandelijks, liefst op de pensioenspaarrekening, bijgeschreven (zodat het pensioen blijft).

Gevolg eerlijke communicatie

Als volledige informatie wordt gegeven, deze duidelijk is en er wordt gecompenseerd voor medewerkers die erop achteruitgaan is de transitie naar een andere pensioenregeling met een positief gevoel bij de medewerkers mogelijk en dat moet de OR dan ook uitstralen en melden aan de werknemers. Indien dit niet op de juiste wijze gebeurd is de kans groot dat de werkgever het- jarenlange- gevaar  houdt om voor de rechter gedaagd te worden (en de hele pensioenverandering kan dan worden teruggedraaid met alle ellendige financiële gevolgen van dien) en is de kans ook groot dat de voorgenomen pensioenverandering niet positief ontvangen worden door de medewerkers.

Informatie

 • Ondernemingsraad
 • EQF 6
 • Maandag 27 januari 2020

KennisHub

KennisHub Up-to-date

Hét abonnement om je kennis en vaardigheid met focus op (o.a.) Pensioen, Collectief Pensioen, Lijfrente, Echtscheiding, Estate Planning en Life Events, up-to-date te houden én door te ontwikkelen. Praktijk gericht, fiscaal georiënteerd, boordevol actualiteiten en PE-geaccrediteerd.

€ 28

p/m (vanaf) Meer Informatie
 • Goed voor 30+ PE-punten/uren per jaar
 • Volg tot 10 actualiteiten sessies per jaar
 • Onbeperkt inspirerende Masterclasses
 • Schrijf je in voor praktijkgerichte Workshops
 • Lees PE-geaccrediteerde artikelen vanuit je luie stoel
 • Stel je vraag aan onze experts
 • 100% online, geen reistijden en verloren uren
 • 21 dagen op proef en beslis daarna pas