Wijziging pensioenregeling, werkgever heeft zorg- en waarschuwingsplicht

 

 

 

 

Werkgever, een accountantskantoor, heeft de pensioenregeling voor zijn werknemers met ingang van 1 januari 1999 gewijzigd van een eindloon- naar een beschikbare premieregeling. De adviseur en tussenpersoon van werkgever werd gevraagd om de werknemers te informeren. De werknemers gingen akkoord met de wijziging, waaronder ook met de overdracht van de door hen opgebouwde pensioenaanspraken naar de beschikbare premieregeling. Het gegarandeerde pensioen kwam daardoor ook onder het beleggingsrisico en het tariefrisico op pensioeningangsdatum te vallen. De pensioenresultaten vielen fors tegen en de werknemers stelden dat, ondanks de rol van de tussenpersoon, het accountantskantoor als werkgever tekort was geschoten in de nakoming van zijn verplichtingen uit hoofde van goed werkgeverschap.

Hof De Haag stelde in zijn uitspraak van 16 februari 2016 de werknemers gedeeltelijk in het gelijk. De schriftelijke informatie die de werknemers hadden ontvangen was gezien hun achtergrond, kennis en ervaring voldoende duidelijk geweest voor de wijziging van de pensioenregeling van eindloon naar beschikbare premie.  Echter, ten aanzien van de inbreng van de waarde van de opgebouwde gegarandeerde pensioenaanspraken in een beschikbare premieregeling met alle risico’s was het hof van oordeel dat de werkgever zijn werknemers had moeten waarschuwen voor het nemen van een (te) groot risico. Aangezien werkgever dat niet had gedaan, was sprake van schending van zijn zorgplicht op dit punt.

 

Informatie

 • De gewone werknemer, Toezicht, Leidraden, Pensioen Algemeen
 • Vrijdag 19 februari 2016

KennisHub

KennisHub Pensioen- &
Life Event Advisering

 • Inspirerende Masterclasses
 • Praktijkgerichte Workshops
 • PE Artikelen & Casuistiek
 • Artikelen & Blogs
 • Stel je vraag
 • PE-geaccrediteerd
 • Mix & Match
 • Jaarlijks PE-certificaat
 • 21 dagen op proef

€ 35 p/m

Volgende licenties: 20% korting Meer Informatie

Eerst aankijken? Word Free Member

 • Wekelijkse nieuwsbrief
 • Artikelen & Blogs
 • 5+ gratis vaktechniek artikelen p/m
 • Schrijf je in voor Masterclasses & Workshops
 • Toegang tot FinSourceOne

Gratis

Volgende Free Members: 100% korting Meer Informatie