Wijziging sectorindeling arbodienst naar aanleiding van nieuwe jurisprudentie

X drijft een onderneming die een arbodienst exploiteert. X was bij voor bezwaar vatbare beschikking ingedeeld in sector 44 (Zakelijke dienstverlening II). Hof Amsterdam heeft bij uitspraak van 15 mei 2014, 13/00493, geoordeeld dat de X in die procedure, een arbodienst, behoort tot sector 35 (Gezondheid, geestelijke en maatschappelijke belangen). X heeft verzocht met ingang van 1 januari 2009 te worden ingedeeld in sector 35. De Belastingdienst heeft X met ingang van 1 april 2014 ingedeeld in sector 35. De vraag is met ingang van welke datum X moet worden ingedeeld in sector 35. Volgens Hof Arnhem-Leeuwarden is de uitspraak van Hof Amsterdam aan te merken als nieuwe jurisprudentie omdat deze uitspraak afwijkt van de vaste gedragslijn die de Belastingdienst voordien volgde. Uit het door de Belastingdienst gevoerde beleid vloeit voort dat aan de wijziging van de sectorindeling geen verdere terugwerkende kracht wordt verleend dan tot 1 april 2014. Niet gesteld of gebleken is dat zich in dit geval bijzondere omstandigheden voordoen die indeling met ingang van een eerdere datum dan 1 april 2014 rechtvaardigen. X stelt tevergeefs dat zij dezelfde behandeling moet krijgen als de onderneming uit de Hof  Amsterdam uitspraak, die met terugwerkende kracht tot 1 januari 2009 werd ingedeeld in sector 35. Geen rechtsregel verplicht ertoe de sectorindeling van X te wijzigen met ingang van dezelfde datum als waarop de sectorindeling is gewijzigd van een andere werkgever o.g.v. een rechterlijke uitspraak. X wordt in het ongelijk gesteld (Hof Amsterdam, 21 november 2017). 

Informatie

 • De zelfstandig ondernemer, Sociale Zekerheid, Pensioen Algemeen
 • Donderdag 28 december 2017

KennisHub

KennisHub Pensioen- &
Life Event Advisering

 • Inspirerende Masterclasses
 • Praktijkgerichte Workshops
 • PE Artikelen & Casuistiek
 • Artikelen & Blogs
 • Stel je vraag
 • PE-geaccrediteerd
 • Mix & Match
 • Jaarlijks PE-certificaat
 • 21 dagen op proef

€ 35 p/m

Volgende licenties: 20% korting Meer Informatie

Eerst aankijken? Word Free Member

 • Wekelijkse nieuwsbrief
 • Artikelen & Blogs
 • 5+ gratis vaktechniek artikelen p/m
 • Schrijf je in voor Masterclasses & Workshops
 • Toegang tot FinSourceOne

Gratis

Volgende Free Members: 100% korting Meer Informatie