Wijziging van testamentaire last

Rechtbank Limburg beoordeelt of een testamentaire last gewijzigd kan worden of niet.

Een erflater beschikt over zijn nalatenschap met daarin zijn echtgenote als erfgenaam onder last om dat wat nog over is bij haar overlijden uit te keren aan de gemeente Maastricht.

In het testament van de echtgenote staat dat een stichting moet worden opgericht waarin het vermogen wordt ondergebracht voor het bevorderen van jong talent in kunst en muziek. Door teruglopende opbrengsten verleent de stichting op enig moment alleen nog renteloze leningen aan studenten waarmee ze muziekinstrumenten kunnen aanschaffen. Daar is echter weinig belangstelling voor in de praktijk.

De gemeente verzoekt de testamentaire last te wijzigen. De gemeente wil de last wijzigen, het kapitaal in stand te laten, maar het fonds samen te laten werken met een ander fonds. Ook zou de doelgroep verbreed moeten worden naar ondersteuning van talent op het gebied van kunst en cultuur.

De rechtbank overweegt dat de rechtbank inderdaad de last kan wijzigen als instandhouding van de last uit een oogpuint van de daarbij betrokken persoonlijke en maatschappelijke belangen ongerechtvaardigd zou zijn. Wel moet daarbij de bedoeling van de erflater zoveel mogelijk in acht worden genomen. In de nieuwe doelstelling ontbreekt het woord ‘jong’ en daarom is niet duidelijk genoeg wat de exacte bedoeling is. De Gemeente moet dat van de rechtbank daarom beter uitleggen en houdt de zaak verder aan.

Testamentaire lasten komen geregeld voor. Omstandigheden veranderen echter. De uitspraak leert dat een wijziging an sich kan, maar dat dit wel de nodige motivatie vergt en inspanningen om bij de oorspronkelijke bedoeling te blijven.

Tsja, het is niet altijd even makkelijk als mensen over hun graf heen willen regeren over hun nalatenschap. Financieel planners kunnen helpen bij het wel adequaat vormgeven hiervan.

Informatie

  • Recht: Huwelijksvermogens- en erfrecht
  • Maandag 28 oktober 2019

KennisHub

KennisHub Up-to-date

Hét abonnement om je kennis en vaardigheid met focus op (o.a.) Pensioen, Collectief Pensioen, Lijfrente, Echtscheiding, Estate Planning en Life Events, up-to-date te houden én door te ontwikkelen. Praktijk gericht, fiscaal georiënteerd, boordevol actualiteiten en PE-geaccrediteerd.

€ 28

p/m (vanaf) Meer Informatie
  • Goed voor 30+ PE-punten/uren per jaar
  • Volg tot 10 actualiteiten sessies per jaar
  • Onbeperkt inspirerende Masterclasses
  • Schrijf je in voor praktijkgerichte Workshops
  • Lees PE-geaccrediteerde artikelen vanuit je luie stoel
  • Stel je vraag aan onze experts
  • 100% online, geen reistijden en verloren uren
  • 21 dagen op proef en beslis daarna pas