Wijzigingswet financiële markten: recht op premierestitutie na verzwijging

Minister Hoekstra van Financiën legt de Wijzigingswet financiële Markten 2021 ter consultatie met wijziging van het verzwijgingsartikel bij het aangaan van een verzekering.

In de Wijzigingswet financiële markten 2021 is een ontwerpvoorstel opgenomen om het Burgerlijk Wetboek aan te passen relevant voor de verzekeringsmarkt. In het wetsvoorstel is opgenomen dat het verzwijgingsartikel wordt aangepast. Op basis van die regeling is een verzekeraar geen uitkering verschuldigd als de verzekeraar ‘bij kennis van de ware stand van zaken’ geen verzekering had gesloten. Daar wordt volgens het consultatievoorstel aan toegevoegd:

 

‘De verzekeringnemer die te goeder trouw heeft gehandeld, is in dit geval evenmin premie verschuldigd. De verzekeraar heeft recht op een billijke vergoeding van de te zijnen laste gekomen kosten.’

 

Als iemand dus te goeder trouw iets vergeet te melden of verkeerd meldt bij het aangaan van een verzekering, hoeft de verzekeraar nog steeds niet uit te keren. Wel is er dan recht op premierestitutie anders dan nu standaard het geval is. Het artikel wordt van dwingendrechtelijke aard.

 

Opvallend is dat gesteld wordt dat het voorstel dient ter bescherming van de consument, wat logisch is, maar specifiek wordt daarbij de ZZP’er genoemd. Kennelijk zijn er dus een hoop verzwijgingsdossiers zwaar ZZP’ers bij betrokken zijn. Dat vergt natuurlijk nader analyse.

 

Neemt die doelgroep het dan niet zo nauw met het invullen van aanvraagformulieren of sluiten ze meer verzekeringen waarbij dit kan spelen zoals bij een AOV? Voor verzekeraars zal het geen pretje worden. Wie heeft nu de bewijslast?

 

Als je kijkt naar uitspraken van het KiFiD bijvoorbeeld zie je dat de bewijslast voor verzekeraars behoorlijk zwaar is. Sterker de gedachte komt wel eens op of het voor de consument toegankelijke KiFiD door zijn uitspraken juist niet meer in plaats van minder de communicatie van een verzekeraar juridiseert.  Die kan zich immers minder menselijk taalgebruik veroorloven om niet 'opgehangen te worden' aan een vormfout.  

Informatie

  • Basis, Volmacht, Schade Particulier, Schade Zakelijk
  • Dinsdag 24 december 2019

KennisHub

KennisHub Up-to-date

Hét abonnement om je kennis en vaardigheid met focus op (o.a.) Pensioen, Collectief Pensioen, Lijfrente, Echtscheiding, Estate Planning en Life Events, up-to-date te houden én door te ontwikkelen. Praktijk gericht, fiscaal georiënteerd, boordevol actualiteiten en PE-geaccrediteerd.

€ 28

p/m (vanaf) Meer Informatie
  • Goed voor 30+ PE-punten/uren per jaar
  • Volg tot 10 actualiteiten sessies per jaar
  • Onbeperkt inspirerende Masterclasses
  • Schrijf je in voor praktijkgerichte Workshops
  • Lees PE-geaccrediteerde artikelen vanuit je luie stoel
  • Stel je vraag aan onze experts
  • 100% online, geen reistijden en verloren uren
  • 21 dagen op proef en beslis daarna pas