Woekerpensioenen mogen niet gecompenseerd door werkgever

Op de site van het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen van de Belastingdienst is een vraag en antwoord opgenomen over compensatie van pensioenen. In de pers is hier inmiddels veel aandacht aan besteed waarbij men het heeft over compensatie van woekerpensioenen. Wat bedoelt de belastingdienst hier precies?

Vraag

Een werknemer heeft een beschikbare-premieregeling. Het met de ingelegde premies behaalde rendement valt tegen. Hierdoor is het uiteindelijk aan te kopen pensioen lager dan verwacht. Is het mogelijk om extra bedragen te storten in de beschikbare-premieregeling om het tegenvallende rendement te compenseren?

Antwoord

Nee, het is niet mogelijk om tegenvallende rendementen in een beschikbare-premieregeling te compenseren met een extra storting. In een beschikbare-premieregeling wordt de beschikbaar gestelde premie tot aan pensioendatum belegd. Hierdoor is de waardeontwikkeling van de ingelegde premies onzeker. Dit beleggingsrisico tot aan pensioendatum is volledig voor rekening van de werknemer. De werknemer kan dit risico verminderen door een product met gegarandeerd rendement te kiezen.

Indien in het verleden niet de fiscaal maximale beschikbare premies zijn ingelegd, is het nog wel mogelijk om de niet gebruikte fiscale ruimte alsnog te benutten. Ook dan geldt echter dat een eventueel met de eerder ingelegde premies behaald onderrendement niet gecompenseerd mag worden. In de Handreiking inhaal en inkoop van pensioen zijn de mogelijkheden om de nog niet benutte fiscale ruimte voor pensioenopbouw alsnog te benutten nader uitgewerkt.

In een brief aan het Verbond van Verzekeraars, VNO/NCW en MKB-Nederland is aandacht gevraagd voor de fiscale aspecten die zijn verbonden aan het compenseren van tegenvallende rendementen in een beschikbare-premieregeling.

Tot zover het citaat. De bedoelde brief is hier te downloaden.

De belastingdienst geeft aan dat een werkgever een beschikbare premie ter beschikking mag stellen. De premie is gemaximeerd op grond van de fiscale wetgeving. Als iemand nu of in het verleden te weinig premie heeft gekregen, dan is het mogelijk om dat op iedere moment alsnog aan te vullen. Hierbij dienen uiteraard wel de nodige spelregels in acht te worden genomen.

Het kenmerk van een beschikbare premie is dat het uiteindelijke pensioen het resultaat is van de premie, de in mindering gebrachte kosten en risicopremies en de behaalde rendementen. Je pensioen kan uiteindelijk dus meevallen, maar ook tegenvallen. Als nu naar de mening van de werknemer en/of de werkgever teveel kosten in rekening zijn gebracht bij pensioen, kan dit niet zonder meer worden aangevuld. Hiermee kan immers de maximale premie worden overschreden. Datzelfde geldt ook voor de rendementen. Als het pensioen te weinig is als gevolg van tegenvallende rendementen, kan dit niet zonder meer worden aangevuld door de werkgever. Dat is nu eenmaal het kenmerk van beschikbare premie.

De suggestie wordt gewekt dat dit iets te maken heeft met de zogenaamde woekerpolisaffaire. Op dit moment is een aantal regelingen afgesproken tussen verzekeringsmaatschappijen en vertegenwoordigers van gedupeerden. Deze afspraken hebben echter niets te maken met pensioen en staan dan ook los van deze discussie. Daar aan toegevoegd dient nog te worden opgemerkt dat de fiscus het heeft over een compensatie door de werkgever en niet over de compensatie verleend door de verzekeringsmaatschappij.

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Dinsdag 31 maart 2009

KennisHub

KennisHub Up-to-date

Hét abonnement om je kennis en vaardigheid met focus op (o.a.) Pensioen, Collectief Pensioen, Lijfrente, Echtscheiding, Estate Planning en Life Events, up-to-date te houden én door te ontwikkelen. Praktijk gericht, fiscaal georiënteerd, boordevol actualiteiten en PE-geaccrediteerd.

€ 28

p/m (vanaf) Meer Informatie
  • Goed voor 30+ PE-punten/uren per jaar
  • Volg tot 10 actualiteiten sessies per jaar
  • Onbeperkt inspirerende Masterclasses
  • Schrijf je in voor praktijkgerichte Workshops
  • Lees PE-geaccrediteerde artikelen vanuit je luie stoel
  • Stel je vraag aan onze experts
  • 100% online, geen reistijden en verloren uren
  • 21 dagen op proef en beslis daarna pas