Wordt mijn afgekochte pensioentje nu wel of niet gekort?

Wordt mijn afgekochte pensioentje nu wel of niet gekort? Moet ik mijn zuurverdiende pensioen dan toch weer inleveren bij een ander loket?

Onredelijk

Op 19 december 2014 heeft de Centrale Raad van Beroep een negental tussenuitspraken gedaan. De CRvB heeft geoordeeld dat de Sociale verzekeringsbank (SVB) op zich correct heeft gehandeld door een afkoopsom klein pensioen te korten op de aow-partnertoeslag en de Anw-uitkering, omdat het Algemeen Inkomensbesluit sociale zekerheidswetten (Inkomensbesluit) pensioen aanmerkt als in aanmerking te nemen inkomen.

Echter, de manier waarop de SVB de afkoopsom heeft gekort in sommige gevallen leidt tot een onredelijk resultaat. De uitspraken van de CRvB laten nog altijd ruimte om de afkoopsom van een klein pensioen op andere wijzen te korten op onder meer de aow-partnertoeslag en Anw-uitkering (bijvoorbeeld door de korting te spreiden over een langere periode).

Financiële nadelen

De Staatssecretaris heeft in februari 2014 nog aangegeven dat belanghebbenden geen financiële nadelen mogen ondervinden als zij een afkoopsom van een klein pensioen ontvangen. En dat lijkt ondanks de ‘stoere’ uitspraken van de CRvB toch het geval te gaan zijn. De staatssecretaris heeft daarom het Inkomensbesluit aangepast en geregeld dat een afkoopsom van een klein pensioen volledig wordt vrijgelaten bij onder meer de partnertoeslag aow en Anw-uitkering.

Aanvulling

Een pensioen(tje) is immers toch bedoeld als een aanvulling op de aow. En dat leek de CRvB dan nu toch eindelijk erkend te hebben. Althans, zo lazen enkele kamerleden dat, die daar vervolgens vragen over stelden aan de Staatssecretaris.

Aldus de Staatssecretaris: ,,In de tussenuitspraak van de CRvB wordt uiteengezet dat de rechtbank de SVB terecht heeft gevolgd in het standpunt dat de afkoopsom aangemerkt moet worden als inkomen in verband met arbeid als bedoeld in de aow en het Inkomensbesluit aow 1996 en dat deze inkomsten in beginsel verrekend dienen te worden met de partnertoeslag. Partijen verschillen echter van mening over de vraag of de verrekening leidt tot een kennelijk onredelijk resultaat.''

Adder

En daarin schuilt dan ook de adder onder het gras. Er mag nog steeds verrekend worden, maar het verrekenen mag niet tot een onredelijk resultaat leiden. Zoals bijvoorbeeld het volledig toerekenen van een afkoopsom aan een maand gelegen voor het bereiken van de pensioenleeftijd: dat is evident onredelijk.

Maar de CRvB bevestigt de bevoegdheid van de SVB om te besluiten op welke andere wijze het inkomen kan worden bepaald. En daarmee wordt dus geen oordeel gegeven over wat het verdere vervolg zou moeten zijn. De SVB kan nu gaan besluiten op welke andere wijze het inkomen wordt bepaald (bijvoorbeeld door de korting te spreiden over een langere periode).

Bezwaar

De website van de SVB is er inmiddels min of meer duidelijk over. Er worden 2 situaties genoemd op de website: als u geen bezwaar (én bij afwijzing daarvan beroep) heeft ingesteld, dan bent u inderdaad uw pensioen(tje) kwijt c.q. werd het gewoon verrekend en dat blijft zo. En dat is jammer, want waarom geen generaal pardon voor alle situaties tot aan het moment van de uitspraak van de CRvB?

Niet iedereen verkeert in de omstandigheid om gemakkelijk bezwaar en beroep aan te tekenen. Zeker gezien het feit dat de uitkomst van een dergelijk bezwaar en beroep niet bepaald succesvol was vóórdat de CRvB haar tussenuitspraken deed op 19 december jl.

Onterecht

De SVB lijkt dan ook vervolgens een onterecht onderscheid te maken tussen gelijke gevallen. Dat vormt weer een nieuwe grond om tot procedures over te gaan. Maar is dit de weg die hiervoor bewandeld moet worden?

Het is daarom altijd toch zinvol om bezwaar en beroep in te stellen tegen een beslissing waar u het niet mee eens bent. Raadpleeg daarom op tijd uw adviseur, die is er voor u!

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Dinsdag 2 juni 2015

KennisHub

KennisHub Up-to-date

Hét abonnement om je kennis en vaardigheid met focus op (o.a.) Pensioen, Collectief Pensioen, Lijfrente, Echtscheiding, Estate Planning en Life Events, up-to-date te houden én door te ontwikkelen. Praktijk gericht, fiscaal georiënteerd, boordevol actualiteiten en PE-geaccrediteerd.

€ 28

p/m (vanaf) Meer Informatie
  • Goed voor 30+ PE-punten/uren per jaar
  • Volg tot 10 actualiteiten sessies per jaar
  • Onbeperkt inspirerende Masterclasses
  • Schrijf je in voor praktijkgerichte Workshops
  • Lees PE-geaccrediteerde artikelen vanuit je luie stoel
  • Stel je vraag aan onze experts
  • 100% online, geen reistijden en verloren uren
  • 21 dagen op proef en beslis daarna pas