WW duur lager

De maximumduur van de WW is tussen 1 januari 2016 en 1 april 2019 in stappen gedaald van 38 maanden naar 24 maanden.

De duur van een WW uitkering is gerelateerd aan het arbeidsverleden. Iedereen die voldoet aan de wekeneis heeft recht op minimaal 3 maanden WW uitkering. De wekeneis houdt in dat de werknemer in de afgelopen 36 weken ten minste 26 weken heeft gewerkt. Bovenop de WW uitkering van 3 maanden, komt een extra deel, samenhangend met de jareneis. De jareneis houdt in dat de werknemer in de 5 kalenderjaren voordat het baanverlies, ten minste 4 kalenderjaren heeft gewerkt. Extra vereist is dat de werknemer in een jaar 208 uur sv loon heeft ontvangen.

Deze eis geldt sinds 2013. Tot 1 januari 2013 telde elk jaar mee als arbeidsverleden als de werknemer over minstens 52 dagen sv loon ontving. Bij het arbeidsverleden kunnen ook jaren horen waarin iemand niet werkte, bijvoorbeeld vanwege mantelzorg. Naast de maandeneis en de jareneis, speelt ook mee of de werknemer korter of langer heeft gewerkt dan 10 jaar. Onder de 10 jaar arbeidsverleden heeft de werknemer voor ieder volledig kalenderjaar recht op een maand WW uitkering. Boven de 10 jaar krijgen werknemers voor elk jaar dat zij voor 1 januari 2016 hebben gewerkt een maand WW. Voor de jaren na 1 januari 2016 krijgen zij een halve maand WW.

Als de werkgever werknemers in dienst heeft die voor 1997 18 jaar zijn geworden. Hebben zij een fictief arbeidsverleden voor de periode vanaf het jaar dat zij 18 werden tot 1997. Of ze in die periode werkten of niet, is niet relevant. Werkgevers mogen de duur van de WW uitkering ‘repareren’ tot 38 maanden. Hier kunnen zij afspraken over maken met de sociale partners via de cao. Heeft de werkgever werknemers die langer dan 10 jaar hebben gewerkt én onder een cao met WW reparatie vallen, dan kunnen zij een maand WW opbouwen voor elk gewerkt jaar, met een maximum van 38 maanden.

De werknemer betaalt de premie (momenteel 0,30 procent met een jaarlijkse stijging van 0,1 procent tot 2022) hiervoor uit het brutoloon. Die uitkering verloopt overigens niet via het UWV, maar via de PAWW (Stichting Private Aanvulling WW en WGA). De werkgever draagt deze premie af aan de PAWW.

Informatie

 • Sociale zekerheid
 • Donderdag 25 juli 2019

KennisHub

KennisHub Pensioen- &
Life Event Advisering

 • Inspirerende Masterclasses
 • Praktijkgerichte Workshops
 • PE Artikelen & Casuistiek
 • Artikelen & Blogs
 • Stel je vraag
 • PE-geaccrediteerd
 • Mix & Match
 • Jaarlijks PE-certificaat
 • 21 dagen op proef

€ 35 p/m

Volgende licenties: 20% korting Meer Informatie

Eerst aankijken? Word Free Member

 • Wekelijkse nieuwsbrief
 • Artikelen & Blogs
 • 5+ gratis vaktechniek artikelen p/m
 • Schrijf je in voor Masterclasses & Workshops
 • Toegang tot FinSourceOne

Gratis

Volgende Free Members: 100% korting Meer Informatie