Wwz aanpassingen: mkb betaalt transitievergoeding niet langer zelf

Het kabinet is met coalitiepartners en sociale partners overeengekomen de Wet werk en zekerheid (Wwz) aan te passen. Het totale pakket met arbeidsmarktmaatregelen is naar de Tweede Kamer verzonden. Kabinet, werkgevers en werknemers menen dat de doelstellingen van de Wwz breed gedragen worden, maar dat de wet in de uitvoering op onderdelen moet worden aangepast. Snelheid is in dezen van essentieel belang, zeker waar het gaat om het seizoenswerk aldus kabinet, coalitie en sociale partners. Werkgevers en werknemers krijgen de mogelijkheid om voor seizoensgebonden werk bij cao een uitzondering op de Wwz te maken. In de wet is vastgelegd dat werknemers na drie opeenvolgende contracten (met een tussenpoos van ten hoogste zes maanden) een vast contract moeten krijgen. Voor werknemers die wegens natuurlijke of klimatologische omstandigheden maximaal negen maanden per jaar kunnen werken, mag de tussenpoos in deze ketenbepaling bij cao op ten hoogste drie maanden worden gesteld in plaats van de wettelijke zes. Werknemers die langdurig ziek zijn, houden recht op een transitievergoeding; hun werkgever wordt gecompenseerd uit het Algemeen werkloosheidsfonds (Awf). Hiertegenover staat een verhoging van de (uniforme) premie. Een aanpassing van de transitievergoeding bij ontslag om bedrijfseconomische redenen als een cao-regeling van toepassing is, is gepland.

Informatie

 • De gewone werknemer, Sociale Zekerheid, Pensioen Algemeen
 • Maandag 16 mei 2016

KennisHub

KennisHub Pensioen- &
Life Event Advisering

 • Inspirerende Masterclasses
 • Praktijkgerichte Workshops
 • PE Artikelen & Casuistiek
 • Artikelen & Blogs
 • Stel je vraag
 • PE-geaccrediteerd
 • Mix & Match
 • Jaarlijks PE-certificaat
 • 21 dagen op proef

€ 35 p/m

Volgende licenties: 20% korting Meer Informatie

Eerst aankijken? Word Free Member

 • Wekelijkse nieuwsbrief
 • Artikelen & Blogs
 • 5+ gratis vaktechniek artikelen p/m
 • Schrijf je in voor Masterclasses & Workshops
 • Toegang tot FinSourceOne

Gratis

Volgende Free Members: 100% korting Meer Informatie