Zijn advocaatkosten voor gevoerde alimentatieprocedures aftrekbaar?

Belanghebbende heeft diverse procedures gevoerd in het kader van zijn echtscheiding en de alimentatie. Belanghebbende wil de gemaakte advocaatkosten aftrekken. Hof Den Bosch oordeelt of de advocaatkosten wel zijn gemaakt ‘tot verwerving, inning en behoud’ van alimentatie.

Belanghebbende is in 2015 gescheiden. Belanghebbende heeft diverse procedures gevoerd in het kader van zijn echtscheiding en de alimentatie. Belanghebbende heeft zich daarbij laten bijstaan door een advocaat. Op 22 februari 2018 zijn belanghebbende en zijn ex-echtgenote onder andere overeengekomen dat zij over en weer onherroepelijk afstand doen van hun eventuele aanspraken op partneralimentatie.

In 2016 heeft belanghebbende in totaal ongeveer € 30.000 aan advocaatkosten betaald. Hij trekt deze kosten op grond van artikel 3.108 Wet IB 2001 af in zijn aangifte inkomstenbelasting 2016.

Volgens belanghebbende heeft hij van zijn ex-echtgenote alimentatie gevorderd, nadat zij in eerste aanleg alimentatie van hem had gevorderd. Om aan te tonen dat hij recht heeft op alimentatie, heeft belanghebbende een draagkrachtberekening van 13 augustus 2013 overlegd. Uit deze berekening blijkt volgens belanghebbende dat niet zijn ex-echtgenote, maar hijzelf recht heeft op alimentatie. Ondanks dat het inkomen van belanghebbende hoger was dan dat van zijn ex-echtgenote, was zijn draagkracht lager dan die van zijn ex-echtgenote. Volgens belanghebbende was er in 2016, gelet op de draagkrachtberekening, dan ook een reële verwachting dat hij recht zou hebben op alimentatie van zijn ex-echtgenote. Dat later, in 2018, is komen vast te staan dat hij geen alimentatie van zijn ex-echtgenote heeft ontvangen, doet er volgens belanghebbende niet aan af. Voor aftrek van advocaatkosten is volgens belanghebbende niet vereist dat de procedure succesvol moet worden afgerond.

De inspecteur is echter van mening, dat uit de door belanghebbende overgelegde stukken niet kan worden afgeleid, dat sprake is van een wederzijdse alimentatievordering. De inspecteur stelt dat de procedures zijn gegaan over de door de ex-echtgenote gevorderde alimentatie en de wijziging van die alimentatie. Verder stelt de inspecteur dat er geen sprake is van een bron van inkomen. Kosten ter verwerving van een bron zijn volgens de inspecteur niet aftrekbaar.

Hof Den Bosch acht niet aannemelijk dat belanghebbende alimentatie heeft gevorderd van zijn ex-echtgenote. Enig aanknopingspunt voor het bestaan van een dergelijke vordering ontbreekt. De enkele omstandigheid dat de draagkracht van belanghebbende in 2013 lager was dan die van zijn ex-echtgenote of dat belanghebbende later in de overeenkomst van 22 februari 2018 heeft verklaard dat hij onherroepelijk afstand heeft gedaan van eventuele aanspraken op partneralimentatie, rechtvaardigt nog niet de conclusie dat belanghebbende een dergelijke vordering heeft gedaan. De omstandigheid dat iemand (in theorie) aanspraak op alimentatie zou kunnen maken, is volgens het hof onvoldoende om het bestaan van een alimentatievordering aan te nemen.

Nu niet aannemelijk is dat belanghebbende alimentatie heeft gevorderd van zijn ex-echtgenote, kan volgens het hof niet worden geoordeeld dat de advocaatkosten zijn gemaakt ‘tot verwerving, inning en behoud’ van alimentatie.

Het hof oordeelt dan ook, dat de door belanghebbende in 2016 betaalde advocaatkosten niet op grond van artikel 3.108 Wet IB 2001 aftrekbaar zijn.

Meer weten?
Wil je meer weten over de problematiek van alimentatie en echtscheiding schrijf je dan in voor onze Masterclass - Echtscheiding  of zoek je meer verdieping op het life event echtscheiding zie dan de opleiding Certified Life Event Advisor (CLEA) .

Tijdens deze opleiding krijg je toegang tot de DIA Wealth Monitor én DIA Life Event Advisor, zodat je  snel en efficiënt inzicht krijgt in de vraagstukken bij echtscheiding.  Hiermee maak je de aansluiting met de praktijk nog optimaler!

Permanente Educatie: al onze E-learnings, Masterclasses, Workshops en Vaardigheidstrainingen zijn geaccrediteerd voor Permanente Educatie.

Informatie

  • Fiscaal: Wet IB
  • Dinsdag 30 maart 2021

KennisHub

KennisHub Up-to-date

Hét abonnement om je kennis en vaardigheid met focus op (o.a.) Pensioen, Collectief Pensioen, Lijfrente, Echtscheiding, Estate Planning en Life Events, up-to-date te houden én door te ontwikkelen. Praktijk gericht, fiscaal georiënteerd, boordevol actualiteiten en PE-geaccrediteerd.

€ 28

p/m (vanaf) Meer Informatie
  • Goed voor 30+ PE-punten/uren per jaar
  • Volg tot 10 actualiteiten sessies per jaar
  • Onbeperkt inspirerende Masterclasses
  • Schrijf je in voor praktijkgerichte Workshops
  • Lees PE-geaccrediteerde artikelen vanuit je luie stoel
  • Stel je vraag aan onze experts
  • 100% online, geen reistijden en verloren uren
  • 21 dagen op proef en beslis daarna pas