PensionFund Solutions

image_pdf

Pensioenfondsen zitten in een zeer dynamische tijd.
Moeten verantwoorde keuzes maken en hebben daarom ook behoefte aan professionele externe ondersteuning en begeleiding.

Naast de Visitatie Commissie Pensioenfondsen (VCP) en Executive Search staan wij vanuit de business unit PensionFund Solutions pensioenfondsen bij met:

  • advies en toetsing outsourcing;
  • opleiding en begeleiding verantwoordings- en belanghebbendenorganen;
  • haalbaarheidstoets (begeleiding bestuur/sociale partners);
  • jaarlijkse zelfevaluatie;
  • pensioencommunicatie (Pensioen 123);
  • (mogelijke) gevolgen waardeoverdracht ex-deelnemers;
  • risico-management;
  • (beperking kosten) vermogensbeheer.

Uiteraard adviseren wij tevens over de toekomt van uw fonds en de gevolgen en ontwikkelingen in zake de verplichtstelling, mogelijke overstap APF en liquidatie en/of fusie.

Wenst u nadere informatie of wilt u van gedachten wisselen? Neem dan gerust contact met ons op.
Dit kan middels onderstaande reactiebutton of via 013-5 427 400.

Waardeoverdracht, individueel of collectief?

Het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch (ECLI:NL:GHSHE:2017:3060) laat zich uit over de vraag of in onderhavige kwestie sprake is van individuele of collectieve waardeoverdracht en welke rekenregels dienen te worden gehanteerd. Wat was er aan de hand? Per 1 januari 2008 is de vennootschap [...]

Lees verder Meer nieuws

PGB belast als resultaat uit overige werkzaamheden

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt in hoger beroep dat de ontvangst van een persoonsgebonden budget belast is als resultaat uit overige werkzaamheden en geen onbelaste kostenvergoeding.

Lees verder Meer nieuws

Nieuwe regels boeterente niet met terugwerkende kracht

Het KiFiD oordeelt dat de nieuwe berekeningsregels voor boeterente niet met terugwerkende kracht gelden.

Lees verder Meer nieuws

Kapitaalverzekering na 1991 tot stand gekomen; geen toepassing wetgeving pre-Brede Herwaardering

Dit bericht betreft een signalering van een uitspraak van de Rechtbank Den Haag in een (proef)procedure.

Lees verder Meer nieuws

Conserverende aanslag bij emigratie t.z.v. lijfrente alleen tot voorwaardelijk in aftrek genomen premies

Dit bericht betreft een signalering van door de Hoge Raad gegeven antwoorden op prejudiciële vragen inzake de conserverende aanslag bij emigratie.

Lees verder Meer nieuws

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen? Meldt u zich dan aan voor onze nieuwsbrief.

Inschrijven voor nieuwsbrief