PensionFund Solutions

image_pdf

Pensioenfondsen zitten in een zeer dynamische tijd.
Moeten verantwoorde keuzes maken en hebben daarom ook behoefte aan professionele externe ondersteuning en begeleiding.

Naast de Visitatie Commissie Pensioenfondsen (VCP) en Executive Search staan wij vanuit de business unit PensionFund Solutions pensioenfondsen bij met:

  • advies en toetsing outsourcing;
  • opleiding en begeleiding verantwoordings- en belanghebbendenorganen;
  • haalbaarheidstoets (begeleiding bestuur/sociale partners);
  • jaarlijkse zelfevaluatie;
  • pensioencommunicatie (Pensioen 123);
  • (mogelijke) gevolgen waardeoverdracht ex-deelnemers;
  • risico-management;
  • (beperking kosten) vermogensbeheer.

Uiteraard adviseren wij tevens over de toekomt van uw fonds en de gevolgen en ontwikkelingen in zake de verplichtstelling, mogelijke overstap APF en liquidatie en/of fusie.

Wenst u nadere informatie of wilt u van gedachten wisselen? Neem dan gerust contact met ons op.
Dit kan middels onderstaande reactiebutton of via 013-5 427 400.

Polisbad en handtekeningenclausule dwingend bewijs dekking betalingsbeschermer

De Geschillencommissie Financiële Dienstverlening oordeelt dat een consument geen tegenbewijs levert ten opzichte van polisblad en handtekeningenclausule dat sprake is van een andere dekking van een betalingsbeschermer gesloten bij een consumptief krediet.

Lees verder Meer nieuws

Bloot eigendomswaarde na overlijden telt toch mee in box 3

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat het terecht is dat belastingplichtige het bloot eigendom van een woning waarin diens moeder woont mee moet nemen bij de bepaling van zijn inkomen uit sparen en beleggen.

Lees verder Meer nieuws

Opzegging bankrelatie met Bitcoin-handelaar

 Rechtbank Amsterdam oordeelt dat een bank de bankrelatie met een Bitcoinhandelaar mocht opzeggen.

Lees verder Meer nieuws

Nieuwe V&A’s inzake KEW, SEW, BEW en BHW-kapitaalverzekering zijn uit!

Dit bericht bevat een signalering rond de publicatie van een nieuwe set met V&A's inzake de KEW, de SEW, het BEW en de BHW-kapitaalverzekering.

Lees verder Meer nieuws

Eis om vaststelling partneralimentatie vereist goede onderbouwing

Rechtbank Amsterdam oordeelt dat voor vaststelling partneralimentatie een onderbouwd verzoek nodig is en niet alleen ingediende stukken.

Lees verder Meer nieuws

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen? Meldt u zich dan aan voor onze nieuwsbrief.

Inschrijven voor nieuwsbrief