PensionFund Solutions

Pensioenfondsen zitten in een zeer dynamische tijd.
Moeten verantwoorde keuzes maken en hebben daarom ook behoefte aan professionele externe ondersteuning en begeleiding.

Naast de Visitatie Commissie Pensioenfondsen (VCP) en Executive Search staan wij vanuit de business unit PensionFund Solutions pensioenfondsen bij met:

  • advies en toetsing outsourcing;
  • opleiding en begeleiding verantwoordings- en belanghebbendenorganen;
  • haalbaarheidstoets (begeleiding bestuur/sociale partners);
  • jaarlijkse zelfevaluatie;
  • pensioencommunicatie (Pensioen 123);
  • (mogelijke) gevolgen waardeoverdracht ex-deelnemers;
  • risico-management;
  • (beperking kosten) vermogensbeheer.

Uiteraard adviseren wij tevens over de toekomt van uw fonds en de gevolgen en ontwikkelingen in zake de verplichtstelling, mogelijke overstap APF en liquidatie en/of fusie.

Wenst u nadere informatie of wilt u van gedachten wisselen? Neem dan gerust contact met ons op.
Dit kan middels onderstaande reactiebutton of via 013-5 427 400.

VvE mag B&B-activiteiten in appartement van verenigingslid weigeren.

Gerechtshof Amsterdam oordeelt in hoger beroep dat de Rechtbank in Amsterdam terecht oordeelde dat een VvE toestemming mag weigeren voor (Air)B&B-activiteiten.

Lees verder Meer nieuws

‘Werkgever: maak pensioen vast onderdeel van het jaarlijkse evaluatiegesprek’

Om het pensioenbewustzijn onder werknemers te vergroten, pleit ik ervoor dat werkgevers het pensioen een vast onderdeel laten worden van het evaluatiegesprek. Werkgevers zijn zich nog voldoende bewust van hun zorgplicht en de mogelijkheden op het gebied van pensioencommunicatie.

Lees verder Meer nieuws

DGA Uitfaseren pensioen in eigen beheer

Whitepaper 'DGA Uitfaseren pensioen in eigen beheer, van pensioenadvies naar financieel management', geschreven door mr. J.T. Gommer MPLA, directeur Wetenschappelijk Bureau Akkermans & Partners Groep. Klik op onderstaande link.

Lees verder Meer nieuws

Geen nieuwe maatregelen Nederlandse woningmarkt na waarschuwing Europese instelling

De Staatssecretaris van Financiën reageert op de waarschuwing van de European Systematic Risk Board over gevaren van de Nederlandse woningmarkt

Lees verder Meer nieuws

Wijzigingen Wet tegemoetkomingen loondomein in Verzamelwet 2017

De Verzamelwet SZW 2017 is op 8 november 2016 door de Eerste Kamer aangenomen. Een van de wijzigingen betreft de Wet tegemoetkomingen loondomein. Het betreft het lage-inkomensvoordeel (LIV) en het loonkostenvoordeel (LKV). Wat betreft de Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl) gaat het onder meer

Lees verder Meer nieuws

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen? Meldt u zich dan aan voor onze nieuwsbrief.

Inschrijven voor nieuwsbrief