PensionFund Solutions

Pensioenfondsen zitten in een zeer dynamische tijd.
Moeten verantwoorde keuzes maken en hebben daarom ook behoefte aan professionele externe ondersteuning en begeleiding.

Naast de Visitatie Commissie Pensioenfondsen (VCP) en Executive Search staan wij vanuit de business unit PensionFund Solutions pensioenfondsen bij met:

  • advies en toetsing outsourcing;
  • opleiding en begeleiding verantwoordings- en belanghebbendenorganen;
  • haalbaarheidstoets (begeleiding bestuur/sociale partners);
  • jaarlijkse zelfevaluatie;
  • pensioencommunicatie (Pensioen 123);
  • (mogelijke) gevolgen waardeoverdracht ex-deelnemers;
  • risico-management;
  • (beperking kosten) vermogensbeheer.

Uiteraard adviseren wij tevens over de toekomt van uw fonds en de gevolgen en ontwikkelingen in zake de verplichtstelling, mogelijke overstap APF en liquidatie en/of fusie.

Wenst u nadere informatie of wilt u van gedachten wisselen? Neem dan gerust contact met ons op.
Dit kan middels onderstaande reactiebutton of via 013-5 427 400.

Schriftelijkheidsvereiste voor afwijken van de Wet Verevening Pensioenrechten bij Scheiding.

Op grond van artikel 4 lid 1 van de Wet Verevening Pensioenrechten bij Scheiding is het mogelijk om schriftelijk af te wijken van toepassing van deze wet. In dit artikel is het volgende opgenomen: “Bij huwelijkse voorwaarden of bij een bij geschrift gesloten overeenkomst met het oog op de [...]

Lees verder Meer nieuws

Verschuiving van de aanvangsleeftijd van de pensioenopbouw is niet strijdig met artikel 1 van het eerst protocol bij het EVRM en het verbod van discriminatie

De SVB heeft op 7 april 2014 aan appellant (geboren in 1954) een pensioenoverzicht toegezonden, waarbij is aangegeven voor welke perioden appellant voor de AOW is verzekerd en wanneer appellant de AOW-leeftijd bereikt (in 2020). SVB heeft bij de vaststelling van het pensioenoverzicht artikel [...]

Lees verder Meer nieuws

KLM heeft niet de vrijheid om zich buiten de vakbond om te wenden tot de OR, om instemming te verkrijgen voor het vaststellen van een nieuwe uitvoeringsovereenkomst.

Wat was er aan de hand? KLM heeft één OR ingesteld en pleegt met de Vereniging van Nederlandse verkeersvliegers (VNV) de CAO voor vliegers op vleugelvliegtuigen af te sluiten. De uitvoering van de pensioenovereenkomst tussen KLM en haar vliegers is door KLM ondergebracht bij Stichting [...]

Lees verder Meer nieuws

Op weg naar het nieuwe pensioenstelsel

We zijn – al jaren – volop bezig met het nieuwe pensioenstelsel. Na de Perspectiefnota van staatssecretaris Klijnsma als reactie op de 4 SER-varianten (van collectief naar individueel) heeft het CPB nu onderzocht dat een collectief systeem tot (maximaal) 7% meer oplevert dan een [...]

Lees verder Meer nieuws

VvE mag B&B-activiteiten in appartement van verenigingslid weigeren.

Gerechtshof Amsterdam oordeelt in hoger beroep dat de Rechtbank in Amsterdam terecht oordeelde dat een VvE toestemming mag weigeren voor (Air)B&B-activiteiten.

Lees verder Meer nieuws

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen? Meldt u zich dan aan voor onze nieuwsbrief.

Inschrijven voor nieuwsbrief