Aanvullend Pensioen & Lijfrente

Zoals je ongetwijfeld weet, heeft 80% van de Nederlanders een pensioentekort. Een pensioentekort dat door de ingewikkelde regelgeving moeilijk is vast te stellen.

Daarom heeft Akkermans & Partners het Aanvullend Pensioen & Lijfrenteprogramma ontwikkeld.

Met dit programma kun je eenvoudig, snel en foutloos de pensioentekorten van je cliënten blootleggen. Geen uitgebreide inventarisatie, maar een ‘lean and mean’ berekening van een tekort op basis van de wensen van je klant en alle aanwezige oudedagsvoorzieningen.

1e, 2e en 3e pijler voorzieningen worden allemaal betrokken in de berekening voor een compleet beeld van de oudedagsvoorziening.

Wat je met dit programma precies kunt:

  • gewenste inkomen opgeven;
  • pensioen, lijfrenten, stamrechten en overige kapitalen inventariseren;
  • toekomstige extra premiestorting meenemen;
  • jaarruimte en reserveringsruimte berekenen;
  • tijdelijke en levenslange tekorten berekenen;
  • een transparant adviesrapport genereren;
  • specificeren in welke periode het tekort zich voordoet.

Kortom, een perfecte ondersteuning voor het snel constateren van een pensioentekort of -overschot.

Life Event Advisering

Met de uitfasering van Pensioen in Eigen Beheer, heeft Life Event georiënteerde advisering een enorme vlucht genomen onder DGA’s en ondernemers. Cliënten vragen dan ook steeds vaker om financieel inzicht, om op basis daarvan diverse Life Events door te laten rekenen. Onder andere voor stoppen met werken, arbeidsongeschiktheid en overlijden.

Bekijk daarom DIA Wealth Monitor of Member Life Event Advisor eens.

Investering

De investering in Aanvullend Pensioen & Lijfrente bedraagt € 495,- per jaar.