Echtscheiding

Echtscheidingen zijn niet meer uit de samenleving weg te denken en komen steeds vaker voor. Daarnaast wordt vanaf 2018 standaard op basis van huwelijkse voorwaarden gehuwd.

Bovendien is pensioen een zeer belangrijk onderdeel binnen de afwikkeling van de echtscheiding. Zeker nu pensioen in eigen beheer uit gefaseerd wordt. Het gaat immers om grote financiële belangen. Nu én in de toekomst.

Er zijn veel mogelijkheden voor uw cliënt om de verdeling van het pensioen bij scheiding te regelen. Elk met eigen voor- en nadelen. Met het echtscheidingsprogramma kunt u deze mogelijkheden exact doorrekenen en een zorgvuldig onderbouwd advies uitbrengen.

Programma
In het Echtscheidingsprogramma is het mogelijk om:

  • de verevening van de opgebouwde aanspraken op ouderdomspensioen en bijzonder partnerpensioen onder de verschillende fiscale regimes over de juiste perioden vast te stellen;
  • de conversie van bovengenoemde aanspraken te bepalen;
  • de verrekening van bovengenoemde aanspraken conform het arrest Boon/Van Loon na te bootsen. Transparant en volledig te adviseren middels het uitgebreide adviesrapport.

Financiële Planning
Cliënten vragen steeds vaker, om vóóraf te bepalen wat de effecten van een bepaalde pensioenverdeling zijn voor de persoonlijke financiële planning (de oudedagsvoorziening), én de onderneming indien een deel van de opgebouwde aanspraken nog steeds ondergebracht is in de BV.

Het verdelen van aanspraken betekent immers dat het pensioen van uw cliënt (significant) daalt. Het is dan ook van essentieel belang om de effecten van een specifieke verdeling in beeld te brengen middels financiële planning.

DIA Financiële Planning of Member DIA Financiële Planning ondersteund u hier perfect bij.

Uitfasering pensioen in Eigen Beheer
De mogelijkheid voor opbouw van pensioen in Eigen Beheer door de Directeur Grootaandeelhouder (DGA), is sinds  1 juli 2017 geëindigd. Een groot deel van de  DGA’s met pensioen in eigen beheer lijkt dit echter te ‘laten staan’.

Hierdoor is een berekening van de gevolgen van afstorting van aanspraken ten behoeve van de partner, ook ná 1 juli 2017 nog steeds relevant en benodigd.

In beginsel wordt immers uitgegaan van afstorting van de opgebouwde aanspraken. Dat kan grote invloed op de liquiditeiten kan hebben.

Ook daarmee kan het echtscheidingsprogramma u ondersteunen. Met het  echtscheidingsprogramma kunt u immers een indicatie van het af te storten bedrag vaststellen.

Investering
De investering in Echtscheiding bedraagt € 375,- per jaar.

Daarnaast maakt Echtscheiding standaard onderdeel uit van DIA Financiële Planning (v.a. € 990,- p/j) en Member DIA Financiële Planning (v.a. € 1.500,- p/j).

Echtscheiding bestellen? Een mailtje is al voldoende.

FinSourceOne Platform

Wordt Member en ontsluit alle features!

Naar de Memberships