DIA Features

Features Algemeen

DIA kent een modulaire opbouw en bestaat uit de modules DIA Wealth Monitor en DIA Life Event Advisor. Goed om te weten, DIA Wealth Monitor is standaard opgenomen in DIA Life Event Advisor. Onderstaand overzicht met de meest interessante en belangrijk features, volgt dan ook deze modulaire opbouw.

Smart Klantdossier

Met een Smart Klantdossier heb je maar één dossier per klant nodig. Door de techniek Next, maak je namelijk onbeperkt subdossiers aan.

Next

Met Next maak je eenvoudig subdossiers aan, waarbij alle gegevens uit het voorgaande dossier automatisch overgenomen worden. Alle input en rapporten blijven per Next-dossier bewaard en zijn dan ook altijd te reproduceren.

Import Wizard

Importeer alle brondata uit diverse bestanden - zoals de IB-aangifte, VpB-aangifte, Jaarrekening, VIA, Akkermans-dossiers en Mijnpensioenoverzicht - in één keer. Compatibel met alle aangifte- en jaarrekeningsoftware. Dus ook die van jou!

Insights

Duik in de cijfers en onderliggende berekeningen met Insights. Een zeer uitgebreide export naar Excel zodat je precies in beeld hebt wat er onder de motorkap gebeurt.

Team Up & Mix Licenties

Werk je samen met collega's van andere afdelingen, maar niet iedereen heeft dezelfde licenties nodig? Bepaal dan welke modules per afdeling nodig zijn, mix licenties en werk samen aan klantdossiers.

Real Time Rekenen

DIA rekent snel, super snel. Aanpassingen worden in enkele secondes doorgerekend. Dit maakt het doorrekenen van aanpassingen, diverse opties en instellingen plezierig. Maar het is ook erg handig bij het doorrekenen van scenario's tijdens klantgesprekken.

Office Compatible

Alle rapporten van DIA zijn Office compatibel. Je bewerkt net zo eenvoudig een rapport in Word, als je grafieken kopieert naar Power Point. De rapporten zijn dan ook volledig naar wens aan te passen en samen te stellen.

Huisstijl

Creëer een standaard opmaak door alle rapporten automatisch te voorzien van je logo en een zakelijke of juist prikkelende footer.

Features DIA Wealth Monitor

Wealth Monitor

Bied je klant jaarlijks én pro actief inzicht in de totale vermogenspositie, -ontwikkeling, cashflow én het netto besteedbaar inkomen.

Financieel Jaaroverzicht

Creëer een Financieel Jaaroverzicht door twee opvolgende dossiers aan elkaar te koppelen.

Monitor Doelstellingen

Ondersteun en adviseer je klant jaarlijks bij het realiseren van de financiële doelstellingen.

Fiscale rekenkern

Je hebt met DIA de beschikking over een zeer uitgebreide fiscale rekenmodule die modulair is opgebouwd. Zodat je voor ieder onderdeel zeer gedetailleerd of juist op hoofdlijnen de instelbaarheden en fiscale rekenregels kunt aansturen. 

BV/IB-module

Met deze zeer uitgebreide module stel je de waarde en -ontwikkeling van het zakelijke vermogen van de onderneming vast. Ongeacht of deze in de vorm van een BV of IB-onderneming wordt gedreven.

Onttrekken, Sparen & Koopkracht

Los tekorten op door automatische onttrekkingen aan het liquide privé en/of zakelijk vermogen. Spaar het overgebleven inkomen en bepaal toekomstige kosten en inkomsten op basis van reële koopkracht.

Dividendstromen & Scenario's

Bepaal de onttrekkingen aan de BV door toekomstig dividend traploos instelbaar op te geven. Geef de groei van de onderneming op als percentage of als nominaal bedrag per jaar.

Prognose Netto Besteedbaar Inkomen

Laat grafisch en in cijfers zien hoe de ontwikkeling van het Netto Besteedbaar Inkomen eruit ziet voor de cliënt en de partner.

Samenstelling Zakelijk- & Privévermogen

Presenteer de verhouding tussen het vermogen in de onderneming en in privé.

Vermogensontwikkeling & Cashflow

Presenteer het toekomstige liquide en illiquide vermogen in privé en zakelijk. Toon het inkomen onderverdeeld in box 1, 2 en 3 in de rapportage.

Rendementscenario's Besteedbaar Vermogen

Resteert er een vrij besteedbaar vermogen? Dan rekent DIA automatisch diverse beleggingsscenario's door, zodat hier rekening mee gehouden kan worden in de diverse Live Events.

Asset Allocatie

Hoe is het vermogen verdeeld? DIA brengt de volledige allocatie van de assets automatisch in beeld!

Specificatie Inkomen, Pensioen & Uitgaven

Preciseer met behulp van de Insights rapportage wat de te verwachten inkomsten zijn rond of ná de AOW-leeftijd. Hoe ontwikkelen de uitgaven zich, rekening houdend met de lasten voor verzekeringen en woningfinanciering bijvoorbeeld?

Features Life Event Advisor

Life Events & Scenario's

DIA beschikt over 8 uitgebreide Life Events met meerdere scenario mogelijkheden per Life Event. Beantwoord vragen over keuzes, wensen en oplossingen én DIA beantwoord de specifieke vraag van uw klant.

Maatwerk Life Event Planning

Activeer Life Events op het moment dat het advies daarom vraagt. Adviseer op maat en bouw adviesdossiers steeds verder uit.

Koppeling Wealth Monitor

Door een slimme koppeling rekenen alle Life Events en scenario's, aanpassingen in de Wealth Monitor automatisch door.

Life Events & Next

Ook de input van Life Events wordt met Next automatisch overgenomen! Met het updaten en verrijken van de Wealth Monitor of het Jaaroverzicht, genereer je automatisch een nieuw rapport voor ieder Life Event dat je in het verleden geadviseerd hebt!

Stoppen met werken

Het lang leven scenario, waarbij je rekening kunt houden met bijvoorbeeld flexibilisering van pensioen, extra sparen, ontsparen en extra dividend uitkeringen.

Overlijden

Reken scenario’s door bij direct overlijden, op een statistische overlijdensdatum of op basis van een ingevoerde datum.

Arbeidsongeschiktheid

Diverse scenario's voor het doorrekenen van arbeidsongeschiktheid. Waarbij de consequenties van alle scenario's in beeld worden gebracht. Rekening houdend met eventuele uitkeringen uit hoofde van WIA.

Ondernemingen

Start een onderneming en stel in hoe de financiering plaatsvindt om de ontwikkeling van de onderneming te presenteren of beëindig een bestaande onderneming.

Woningen & Panden

Breng de gevolgen van de wijziging van financiering in beeld of van een aankoop/verkoop van een woning, bedrijfs- of beleggingspand.

Kinderen

Zet op een rij wat de financiële gevolgen zijn van bijvoorbeeld het krijgen van kinderen, het gaan studeren of het uit huis gaan van de kinderen.

Echtscheiding

Verdeel vermogen en pensioenen, vul verplichtingen na verrekening en ten aanzien van de alimentatie in. En pas de uitgaven aan om de financiële situatie ná echtscheiding in kaart te brengen.

Erfenis

Wordt de erfenis aan het vermogen toegevoegd, wordt een hypotheek afgelost, of een oudedagsvoorziening getroffen. DIA rekent alle scenario's door!