Pensioen & Financieel Gezond

Als gevolg van de inwerkingtreding van de Wet Pensioencommunicatie, gelden voor werkgevers zware impliciete verplichtingen op het gebied van pensioenen. Voor werkgevers is het – bezien vanuit hun zorgplicht jegens hun werknemers – van eminent belang deze nieuwe verplichtingen goed te kennen.

Zij dienen immers – volgens de gezaghebbende Stichting van de Arbeid – een “spilfunctie” dienen te vervullen bij het vergroten van het pensioenbewustzijn van hun werknemers.

Ook hebben werkgevers een informatieplicht aan hun werknemers over de inhoud (dus toezeggingen, rechten en plichten, aanspraken etc.) van de pensioenregeling.

Verplichtingen die van toepassing zijn op iedere pensioenregeling.
Ongeacht of deze wordt uitgevoerd door een pensioenfonds, een –verzekeraar of een PPI.

Hierbinnen staan bovendien de persoonlijke omstandigheden van de werknemers centraal. Veelal op individueel niveau. Denkt u hierbij onder andere aan echtscheiding, ontslag, pensionering, arbeidsongeschiktheid, samenwonen.

Maar ook eerder stoppen met werken, langer doorwerken, deeltijdpensioen, uitruilpensioen, en effecten hoog/laag pensioen, vallen onder de werking van de informatieverplichting.

En al deze informatie dient tijdigcorrect, evenwichtig en vooral ook duidelijk voor de werknemers te zijn.

Een voor werkgevers – als niet-pensioendeskundigen – nagenoeg onmogelijke ‘opdracht’ van de wetgever.

Waarbij het aansprakelijkheidsrisico, dat voortvloeit uit hun zorgplicht, voor werkgevers zeker serieus te noemen is. Mede omdat de rechter steeds kritischer kijkt naar de wijze waarop werkgever over pensioen communiceren.

Met de PCT, ondersteunt u uw werkgevers binnen deze opdracht!
De PCT is vernieuwend, sophisticated én meer dan compleet! Met onder andere:

 • Inregeling van:
  • De lopende pensioenregeling
  • Extra pensioenregeling(en)
  • De overgangsregeling
  • De netto pensioenregeling
  • Historische regelingen (archief)
  • WIA Excedent
  • WGA-hiaat
  • ANW-hiaat
 • Jaarlijkse actualisering actualisering én een controle op de verplichtingen van de uitvoerders
 • Interactieve regeling gestuurde content voor:
  • Pensioen1-2-3
  • Life events
  • Veel gestelde vragen
  • Downloads
  • Pensioen/Belegging ABC
  • Filmpjes (Life Event gedreven)
 • Zeer uitgebreide Financieel Gezond Planner, inclusief:
  • 1ste, 2de, 3de en 4de pijler
  • Koppeling mijnpensioenoverizcht.nl
  • Scenario’s t.b.v pensioen, arbeidsongeschiktheid, overlijden
  • Doorrekenen verzekerings- en bankspaaroplossingen
  • Call to action gestuurd
  • Opslag van de berekeningen
 • Algemene pensioencontent
 • Inlogfunctionaliteit (SSL-beveiligd)
 • Look & feel werkgever
 • Nieuwsbrieven
 • Event driven koppeling voor pro-actieve informatie
 • AVG/GDPR-proof

En werkt u met Advantage Pensioenadvies & Beheer, dan kunt u de PCT rechtstreeks aansturen vanuit Advantage.

Uw zorgplicht
Los van de civiele zorgplicht, waarbij van u verwacht wordt “dat u zich richting uw klant zorgvuldig moet gedragen, zoals van een redelijk bekwaam en handelend beroepsgenoot mag worden verwacht”, speelt de Wft-zorgplicht.

Binnen deze Wft-zorgplicht vloeit een doorlopende zorgplicht voort, indien u in een pensioenproduct heeft bemiddeld.
Ergo, óók informatie inzake Pensioencommunicatie.

Licentienemer
Bij interesse wordt u Licentienemer van de PCT. Géén voorinvestering, maar wel zeer interessante (repeterende) licentievergoedingen.
Bovendien leidt de inzet van de PCT tot nieuwe verdienmodellen.

De PCT maakt standaard onderdeel uit van Member Advantage Wft Advisering.

Meer weten?
Meer weten over deze sophisticated Pensioencommunicatie oplossing voor uw klanten?
Licentienemer worden?

Neem dan contact met ons op via het menu in de sidebar. Dan koppelen wij snel terug!

FinSourceOne Platform

Wordt Member en ontsluit alle features!

Naar de Memberships