Jos Brauwers op 19 april
Partijen zijn in gemeenschap van goederen gehuwd. Zij gaan echter scheiden. De vrouw was al eerder in [...]
lees meer
Recht: Huwelijksvermogens- en erfrecht
Nieuwe leennorm-methodiek CK vanaf 1 april 2021
FinSourceOne Author op 15 april
Een algemene aanpassing wordt ingevoerd rondom de basisnorm, leennorm, bepaling van het inkomen en lasten ten [...]
lees meer
Consumptief Krediet
Hans Swagten op 15 april
De volgende aandachtspunten komen in het onderzoeksrapport aan bod:Beter inzicht in de kenmerken, wensen en [...]
lees meer
Toekomstvoorzieningen | Pensioen | Pensioencommunicatie | Toezicht |
Zorgplicht adviseur bij verduistering inventaris
FinSourceOne Author op 15 april
Procedure in eerste aanleg Verzekerde exploiteert een handelsbedrijf dat zich bezighoudt met de inkoop en verkoop [...]
lees meer
Schade Zakelijk
Vragen en antwoorden Overdrachtsbelasting
FinSourceOne Author op 15 april
De hoofdregels voor de Overdrachtsbelasting (ODB) Het tarief van de ODB is verhoogd van 6% naar 8%. Dat is het [...]
lees meer
Hypothecair Krediet
Besluit gedifferentieerde Aof-premie en aanpassing premiesystematiek
FinSourceOne Author op 13 april
Basispremie WAO/ WIA wordt gedifferentieerde premie Aof  De wet regelt dat bij de premieheffing voor [...]
lees meer
Inkomen
Hans Swagten op 13 april
Als de pensioenverplichting is omgezet in een ODV, wat zijn dan de gevolgen als sprake is van echtscheiding, [...]
lees meer
ODV Fiscaal
Jos Brauwers op 13 april
Belanghebbende werkt sinds december 2001 bij de politie (de werkgever). In de periode van januari 2003 tot en met [...]
lees meer
Fiscaal: Wet IB
Hans Swagten op 12 april
Op grond van het rapport 'Onderzoek 45 dienstjaren' wordt het door mensen met een lang arbeidsverleden als [...]
lees meer
Toekomstvoorzieningen | Pensioen | Pensioen Algemeen |
Jos Brauwers op 12 april
De biologische vader van belanghebbende overlijdt in 2017. Belanghebbende is niet door hem als kind erkend (artikel [...]
lees meer
Fiscaal: Successiewet
Hans Swagten op 10 april
Wat was er aan de hand?Een beherend vennoot van een commanditaire vennootschap heeft op 15 februari 2012 zijn [...]
lees meer
Toekomstvoorzieningen | Fiscaal: Wet IB | Vermogen |
Erik van Toledo op 7 april
Bij het doen van aangifte is het handig de daarvoor relevante documenten en gegevens vooraf te verzamelen en bij de [...]
lees meer
Fiscaal: Wet IB