Erik van Toledo op 15 juni
Bij afkoop van een lijfrenteverzekering die is afgesloten onder het regime van de pré-Brede Herwaardering [...]
lees meer
Toekomstvoorzieningen | Pensioen |
Hans Swagten op 15 juni
Het nieuwe pensioenstelsel is weliswaar een stap in de goede richting, omdat het beter aansluit bij de [...]
lees meer
Fiscaal: Wet IB | Toekomstvoorzieningen |
Hans Swagten op 15 juni
Het betreft de volgende vragen: Heeft u kennisgenomen van de brieven, met als titel ‘vooraankondiging [...]
lees meer
Fiscaal: Wet IB | Toekomstvoorzieningen | Internationaal |
Jos Brauwers op 15 juni
Belanghebbende koopt in 2015 de woning van zijn oudtante. In de notariële akte van levering is een koopprijs [...]
lees meer
Fiscaal: Successiewet | Recht: Overig |
Jos Brauwers op 14 juni
De vader van belanghebbende schenkt hem alle aandelen in een bv. Belanghebbende betaalt over de schenking € [...]
lees meer
Fiscaal: Wet IB | Diversen |
Hans Swagten op 14 juni
Pensioen is steeds ingewikkelder geworden. Het draait al lang niet meer alleen om de AOW. Aanvullend pensioen van [...]
lees meer
Toekomstvoorzieningen | Pensioencommunicatie |
Directe schadeafhandeling
FinSourceOne Author op 14 juni
Op 1 juli 2021 start het Verbond van Verzekeraars (Verbond) met het afhandelen van de materiële schade aan [...]
lees meer
Schade Particulier
Erik van Toledo op 10 juni
Het Gerechtshof Den Haag heeft op 10 april 2021 uitspraak gedaan (BK-BK-20/00644)  in een zaak waarbij de [...]
lees meer
Fiscaal: Wet IB | Toekomstvoorzieningen | Fiscale Aspecten | Estate Planning | Flexiblisering werk & pensioen | Financieel Gezond & Pensioenplanning | Basis | Vermogen | Inkomen | Pensioen |
Erik van Toledo op 10 juni
Op 4 juni 2021 is een herziene versie van de set met Vragen en antwoorden inzake lijfrenten gepubliceerd op de [...]
lees meer
Fiscaal: Wet IB | Toekomstvoorzieningen | Fiscale Aspecten | Estate Planning | Flexiblisering werk & pensioen | Financieel Gezond & Pensioenplanning | Basis | Vermogen | Inkomen | Pensioen |
Erik van Toledo op 10 juni
Op 23 april 2021 hebben staatssecretaris Vijlbrief en staatssecretaris Van Huffelen van Financiën de [...]
lees meer
Fiscaal: Wet IB | Fiscaal: Overig | Toekomstvoorzieningen | Fiscale Aspecten | Estate Planning | Basis | Vermogen | Inkomen | Pensioen |
Hans Swagten op 8 juni
Volgens de FNV zijn er verschillende redenen waarom zzp’ers niet warm lopen voor pensioen, zoals: Het komt [...]
lees meer
Fiscaal: Wet IB | Toekomstvoorzieningen |
Jos Brauwers op 8 juni
Belanghebbende sluit in 2004 via een adviseur een hypotheek af bij een bank. De totale hoofdsom van de hypotheek is [...]
lees meer
Fiscaal: Wet IB