Premium | FinSourceOne vaktechniek artikelen

1-op-1 koppeling wordt 1-op-2/3-koppeling

Op grond van het medio 2019 gesloten pensioenakkoord wordt de ontwikkeling van de AOW-leeftijd met ingang van 2025 voor 2/3-gekoppeld aan de ontwikkeling van de resterende levensverwachting op 65 jaar. Het wetsvoorstel hiertoe is op 8 juli jl. door minister Koolmees van SZW ingediend.

Het vervangen van de 1-op-1-koppeling door een 1-op-2/3-koppeling impliceert dat elk jaar levenswinst wordt gesplitst in gemiddeld 8 maanden langer doorwerken en gemiddeld 4 maanden langer AOW-pensioen. Voor de pensioenrichtleeftijd is een soortgelijke koppeling voorzien.

De bestaande formule voor de bepaling van de AOW-leeftijd (V = (L – 18,26) – (P – 65) in artikel 7a, lid 2 AOW wordt vervangen door de formule:

V = 2/3 * (L – 20,64) – (P – 67) waarbij:

V = Verhoging van de AOW-leeftijd (respectievelijk aanvangsleeftijd) uitgedrukt in hele           jaren.

L = Geraamde macro gemiddelde resterende levensverwachting op 65-jarige leeftijd.  

P = AOW-leeftijd in het kalenderjaar voorafgaande aan het kalenderjaar van verhoging.

Als V lager is dan 0,25 bedraagt, wordt deze gesteld op 0. Als V 0,25 of meer bedraagt, wordt deze gesteld op 3 maanden.

De bestaande formule voor de pensioenrichtleeftijd (V = (L – 18,26) – (P – 65) in artikel 18a, lid 8 van de Wet LB 1964 wordt vervangen door de formule:

V = 2/3 * (L – 20,64) – (P – 67) waarbij:

V = Aantal jaren waarmee de pensioenrichtleeftijd wordt verhoogd.

L = Geraamde macro gemiddelde resterende levensverwachting voor de Nederlandse         bevolking in jaren op 65-jarige leeftijd in het kalenderjaar dat is gelegen tien jaar             na het kalenderjaar van wijziging.

P = Geldende pensioenrichtleeftijd voorafgaande aan het kalenderjaar van wijziging.

Als V vóór afronding lager is dan 1, wordt deze gesteld op 0. Als V vóór afronding 1 of meer bedraagt, wordt deze gesteld op 1. Op grond van deze formule bedraagt de stijging van de pensioenrichtleeftijd nog steeds 1 jaar. De kans dat dit plaatsvindt zal echter kleiner zijn. Een wijziging van de pensioenrichtleeftijd wordt net als nu het geval is ten minste een jaar vooraf bekendgemaakt.

Informatie

  • VTVaktechniek
  • Toekomstvoorzieningen, Pensioen, Pensioen Fiscaal, Pensioen LB, Sociale zekerheid
  • Donderdag 9 juli 2020
Premium | FinsourceOne vaktechniek artikelen

Je eerste 2 Premium vaktechniek artikelen voor deze maand zijn op.

Meer premium artikelen lezen?
Word dan Member!

Bekijk de Memberships