2e herdruk set met V&A?s inzake overgangsregime KEW, SEW en BEW online!

Op 28 maart 2013 is op www.belastingdienst.nl de tweede herdruk gepubliceerd van de set met vragen en antwoorden (V&A's) inzake het overgangsrecht KEW, SEW en BEW dat per 1 januari 2013 in werking is getreden (onder ‘Intermediairs’, rubriek ‘Overige onderwerpen’).
De V&A-set is ook geplaatst op www.fiscaalleven.eu. Ten opzichte van de eerdere V&A-sets is de inhoud van enkele V&A’s verder verduidelijkt en zijn twee nieuwe V&A’s toegevoegd aan de set.

Informatie

  • Toekomstvoorzieningen, Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015