4e Herdruk V&A's inzake overgangsrecht KEW, SEW en BEW

Op 13 augustus 2013 is de vierde herdruk van de set met vragen en antwoorden (V&A's) over het overgangsregime inzake de KEW, de SEW en het BEW op www.rijkoverheid.nl gepubliceerd. Het betreft een compilatie van de reeds op 26 april 2013 gepubliceerde 10 V&A's over het per 1 januari 2013 in werking getreden overgangsrecht, aangevuld met een viertal V&A's over het aangaan en beëindigen van een fiscaal partnerschap.

Informatie

  • Toekomstvoorzieningen, Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015