80%-regel alleen bij aanwezigheid voldoende liquiditeiten

Voor ontslagvergoedingen (gouden handdruk) is de stamrechtvrijstelling in de loonbelasting per 1 januari 2014 komen te vervallen. Dat betekent dat de ontslagvergoeding niet meer fiscaal ondersteund kan worden omgezet in een recht op periodieke uitkeringen (stamrecht). Als het stamrechtkapitaal vóór 15 november 2013 is overgemaakt naar de stamrechtuitvoerder (bank, verzekeraar, eigen BV) en men besluit in 2014 de volledige waarde in het economische verkeer van het stamrecht in een keer  uit te laten betalen, wordt slechts 80% van dit bedrag belast. Bovendien hoeft de boete van 20% (revisierente) niet betaald te worden.

De belastingdienst heeft een aantal veel gestelde vragen met de daarbij behorende antwoorden gepubliceerd ten aanzien van de toepassing van deze 80%-regel.

Aangezien de eigen BV inhoudingsplichtige is voor de loonbelasting kan de 80%-regel  alleen dan worden toegepast als de belastingheffing over de 80%-waarde uit de in de BV aanwezige liquiditeiten kan worden voldaan. Overigens hoeven banken en verzekeraars niet mee te werken aan het ineens opnemen van het stamrechtkapitaal.

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015