80%-regel en gedeeltelijke opname stamrechtkapitaal

Voor ontslagvergoedingen (gouden handdruk) is de stamrechtvrijstelling in de loonbelasting per 1 januari 2014 komen te vervallen. Dat betekent dat de ontslagvergoeding niet meer fiscaal ondersteund kan worden omgezet in een recht op periodieke uitkeringen (stamrecht). Als het stamrechtkapitaal vóór 15 november 2013 is overgemaakt naar de stamrechtuitvoerder (bank, verzekeraar, eigen BV) en men besluit in 2014 de volledige waarde in het economische verkeer van het stamrecht in een keer  uit te laten betalen, wordt slechts 80% van dit bedrag belast. Bovendien hoeft de boete van 20% (revisierente) niet betaald te worden.

De belastingdienst heeft een aantal veel gestelde vragen met de daarbij behorende antwoorden gepubliceerd ten aanzien van de toepassing van deze 80%-regel.

Op basis van de huidige wetgeving kan de 80%-regel uitsluitend worden toegepast als het kapitaal ineens wordt opgenomen. Naar verwachting wordt het ook mogelijk het stamrechtkapitaal in gedeelten op te nemen. Een wetswijziging die dit mogelijk maakt, is op dit moment nog in behandeling en zal naar verwachting met terugwerkende kracht tot 1 januari 2014 gaan gelden.

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015