Aandachtspunten ?Toeslagverlening?

Vanaf 1 januari 2015 is het is niet meer verplicht om ten aanzien van de informatieverstrekking over toeslagverlening de toeslagenmatrix of het toeslagenlabel te gebruiken. De informatieverstrekking over de indexatie van pensioenen kan vormvrij plaatsvinden. De verplichting om te informeren over toeslagverlening is echter niet vervallen. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) houdt nog steeds toezicht op de teksten die zijn bedoeld voor de communicatie richting de deelnemer.

Voor pensioenregelingen die verschillende soorten toeslagen voor verschillende deelnemers of voor verschillende elementen van de pensioenregeling kennen, is het van belang dat het voor de deelnemer duidelijk is welk toeslagenbeleid op welke pensioenregeling, of deel daarvan, van toepassing is.

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015