Aangenomen amendementen Pakket Belastingplan 2021

De Tweede Kamer heeft op 12 november 2020 ingestemd met het Pakket Belastingplan 2021. Daarbij is een aantal amendementen aangenomen.

Tijdens de stemming op 12 november 2020 over het Pakket Belastingplan 2021 heeft de Tweede Kamer onder andere de volgende amendementen aangenomen.

Amendement aanpassing percentages BIK

De BIK-afdrachtvermindering voor het investeringsbedrag van € 20.000 tot € 5.000.000 wordt verhoogd van 3% naar 3,9% en voor zover het investeringsbedrag meer bedraagt dan € 5.000.000 wordt het percentage verlaagd van 2,44% naar 1,8%. Het is de bedoeling dat door deze aanpassing een groter deel van de BIK bij het MKB terecht komt.

Amendement verhoging aantal schenkingsvrijstellingen 2021

De bestaande vrijstellingen voor kinderen en overige verkrijgers wordt alleen voor het jaar 2021 verhoogd met € 1.000. Daarmee komt voor 2021 de vrijstelling van schenkbelasting per kind uit op € 6.604 voor schenkingen van de ouders en de vrijstelling voor overige verkrijgers op € 3.244. Hierdoor kunnen particuliere geldschieters zoals familie en/of vrienden een noodlijdende ondernemer helpen om de coronacrisis door te komen.

Amendement woningwaardegrens voor de startersvrijstelling

Voor de startersvrijstelling in de overdrachtsbelasting is vanaf 1 april 2021 vereist dat de eigen woning een waarde heeft die niet hoger is dan € 400.000. Deze zogenoemde woningwaardegrens is een drempelbedrag. De woningwaardegrens wordt jaarlijks geïndexeerd op basis van de ontwikkeling van de gemiddelde WOZ-waarde.

Informatie

  • Fiscaal: Successiewet, Fiscaal: Overig
  • Maandag 16 november 2020