Aangepast mededelingsformulier verdeling ouderdomspensioen bij scheiding

Op 13 januari 2020 is een nieuw Mededelingsformulier in verband met verdeling van ouderdomspensioen bij scheiding gepubliceerd.

Met dit formulier kan men de pensioenuitvoerder in kennis stellen van het feit dat men is gescheiden of dat het geregistreerd partnerschap is beëindigd en dat men het ouderdomspensioen wil verdelen.

 

Het formulier is aangepast voor de verdeling van kleine pensioenen. Ouderdomspensioen dat na de verdeling voor de ex-partner lager is dan een bedrag van € 497,27 (bedrag 2020) per jaar, wordt niet verdeeld. Er bestaat dan geen recht op verdeling van dat ouderdomspensioen.

 

Als bijlage bij het mededelingenformulier zit ook een informatieblad, waarin informatie over de verdeling van pensioen bij echtscheiding, scheiding van tafel en bed of beëindiging van geregistreerd partnerschap is opgenomen. Daarin is echter nog het oude bedrag voor kleine pensioenen uit 2017 opgenomen.

 

Het informatieblad is bedoeld voor mensen die gaan scheiden of al gescheiden zijn en bevat de volgende onderwerpen:

 

  • Schema
  • Inleiding scheiden en uw pensioen
  • De verdeling van het ouderdomspensioen: welke keuzes heeft u?
  • De gevolgen voor het nabestaandenpensioen
  • Scheiden en internationale situaties
  • Levensgebeurtenissen na de verdeling van het pensioen: overlijden ex-partner, nieuw huwelijk
  • Vragen die u misschien heeft
  • Woordenlijst

Informatie

  • Toekomstvoorzieningen, Pensioen, Echtscheiding
  • Woensdag 22 januari 2020