Aankondiging nieuwe wetsvoorstellen pensioenhervorming

Nadat op 8 oktober 2013 werd besloten (de behandeling van) de wetsvoorstellen 'Witteveenwet 2015' (EK 33.610) en 'Wet pensioenaanvullingsregelingen' (EK 33.672) aan te houden, hebben de staatssecretarissen van Financiën en Sociale Zaken en Werkgelegenheid in hun gezamenlijke brief van 1 november 2013 aangekondigd nieuwe wetsvoorstellen inzake de aanpassing van het Witteveenkader zo spoedig mogelijk te zullen uitwerken.

Informatie

  • Toekomstvoorzieningen, Lijfrente, Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015