Premium | FinSourceOne vaktechniek artikelen

Aanpassing besluit VUT, prepensioen en (nabestaanden)overbruggingspensioen

Op 24 december 2019 is in de Staatscourant een nieuwe versie van het Besluit VUT-regelingen, overbruggings- en prepensioenen, nabestaandenoverbruggingspensioen en overbruggingslijfrenten (13 december 2019) verschenen.

Deze nieuwe versie van het besluit vervangt het besluit van 17 december 2013 in verband met de wijziging van de AOW-leeftijd in het kader van de Wet temporisering verhoging AOW-leeftijd, die per 1 januari 2020 is ingegaan.

 

Voor op 31 december 2004 bestaande VUT-regelingen, overbruggings- en prepensioenen is via overgangsrecht bepaald dat deze regelingen onder bepaalde voorwaarden in stand konden blijven. Een belangrijk kenmerk van deze regelingen was dat de uitkeringen moeten eindigen bij het bereiken van de 65-jarige leeftijd, die toen nog gelijk was aan de AOW-leeftijd. Aangezien de AOW-leeftijd sinds 2013 stapsgewijs is verhoogd, is in het besluit van 17 december 2013 goedgekeurd dat de uitkeringen mogen plaatsvinden tot uiterlijk de AOW-leeftijd van de betrokken gerechtigde.

 

In het kader van de Wet temporisering verhoging AOW-leeftijd stijgt de AOW-leeftijd met ingang van 1 januari 2020 minder sterk stijgt dan aanvankelijk was voorzien. Strikt genomen zou de uitkeringsperiode weer verkort moeten worden, want anders zou de regeling onzuiver worden met alle gevolgen van dien. 

 

In het nieuwenbesluit van 13 december 2019 is goedgekeurd dat als de AOW-leeftijd na ingang van de uitkeringen wordt verlaagd, mag ook worden uitgegaan van de AOW-leeftijd die van toepassing was vóór deze verlaging. Er zijn dan 2 opties:

 

  • Uitkeren tot de oorspronkelijk geldende AOW-leeftijd vóór de temporisering van de verhoging
  • Uitkeren tot de nieuwe verlaagde AOW-leeftijd

Een soortgelijke regeling is voor het nabestaandenoverbruggingspensioen (NOP) voorzien. Het NOP moet immers uiterlijk eindigen bij het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd (artikel 18f Wet LB).

 

Door invoering van de Wet temporisering verhoging AOW-leeftijd kan zich voor een ingegaan NOP de situatie voordoen dat de oorspronkelijk AOW-leeftijd is verlaagd, terwijl contractueel is vastgelegd dat de uitkeringen doorlopen tot de oorspronkelijke AOW-leeftijd vóór de verlaging. Alsdan zou het NOP onzuiver worden, zodat hiervoor bovengenoemde goedkeuring ook van toepassing is. 

Informatie

  • VTVaktechniek
  • Toekomstvoorzieningen, Pensioen, Flexibilisering
  • Woensdag 8 januari 2020
Premium | FinsourceOne vaktechniek artikelen

Je eerste 2 Premium vaktechniek artikelen voor deze maand zijn op.

Meer premium artikelen lezen?
Word dan Member!

Bekijk de Memberships