Aanpassing premiekorting

Werkgevers kunnen vanaf 1 juli 2015 ook een premiekorting krijgen als zij een jongere uit de bijstand of WW aannemen bij een dienstverband van 24 uur per week. Aanpassing van de regeling is nodig omdat er te weinig werkgevers gebruik maken van de regeling. In de huidige regeling kan een werkgever in aanmerking komen voor een korting op de premies werknemersverzekeringen van € 3.500 per jaar als hij een jongere met een WW- of bijstandsuitkering in dienst neemt voor minstens 32 uur per week voor minimaal 6 maanden. De Tweede Kamer heeft de regeling onlangs aangepast, omdat er te weinig gebruik van wordt gemaakt. Voor 2014 was er 150 miljoen euro beschikbaar om 28.000 jongeren met een premiekorting aan de slag te helpen. Tot en met augustus 2014 is er ruim 2.000 keer gebruik van gemaakt. Vanaf 1 juli 2015 geldt de korting nu ook voor dienstverbanden vanaf 24 uur per week.

Informatie

  • De gewone werknemer, Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015