Premium | FinSourceOne vaktechniek artikelen

Aanpassing voorwaarden goedkeuring bij afkoop alimentatieplicht in de vorm van bancaire lijfrente

Dit bericht betreft een samenvatting van een gewijzigd beleidsstandpunt van Financiën.

Op 16 september 2020 is het wijzigingsbesluit lijfrenten van 8 september 2020, nr. 2020-16039, gepubliceerd.

Dit nieuwe besluit wijzigt het bestaande besluit van 16 mei 2019, nr. 2019-115021 (Stcrt. 2019, 30558) en bevat twee items. Een ervan is de in onderdeel C van het wijzigingsbesluit opgenomen goedkeuring.

De wijziging betreft de toevoeging dat voor het bepalen van de termijnen van een alimentatielijfrenterekening de in artikel 3.126a, lid 4, onderdeel a Wet IB 2001 opgenomen uiterste ingangsdatum en minimale looptijd buiten beschouwing blijven.

Deze wijziging is relevant in het kader van afkoop van een bestaande alimentatieverplichting in de vorm van een lijfrenterekening of lijfrentebeleggingsrecht. De wijziging ziet op de aanpassing van de reeds bestaande paragraaf 9.3.4 in het besluit van 16 mei 2019.

Informatie

  • VTVaktechniek
  • Fiscale Aspecten, Toekomstvoorzieningen, Estate Planning, Flexiblisering werk & pensioen, Scheiden & Einde relatie, Financieel Gezond & Pensioenplanning, Vermogen, Inkomen, Pensioen, Uit elkaar gaan, Fiscaal: Wet IB, Pensioen IB-ondernemer, Fexibilisering
  • Donderdag 17 september 2020
Premium | FinsourceOne vaktechniek artikelen

Je eerste 2 Premium vaktechniek artikelen voor deze maand zijn op.

Meer premium artikelen lezen?
Word dan Member!

Bekijk de Memberships