Aanpassing Wetsvoorstel werk en zekerheid

De aanpassing betreft de regeling voor kleine werkgevers. Er bestond al voor kleine werkgevers een uitzondering voor de verhoging van de transactievergoeding voor oudere werknemers. Deze uitzondering bestaat nog steeds maar is wel uitgebreid. Voor kleine werkgever met minder dan 25 werknemers komt er tot 1 januari 2020 een overgangstermijn. Een kleine werkgever heeft het recht bij ontslag wegens bedrijfseconomische redenen bij de berekening van de transactievergoeding uit te gaan van de duur van het dienstverband vanaf 1 mei 2013. Jaren daarvoor tellen niet mee. In het oorspronkelijke wetsvoorstel werden ook jaren voor 1 mei 2013 mee genomen voor de berekening van de transactievergoeding.

 

Informatie

  • De gewone werknemer, Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015