Aanpassing Witteveenkader 2015 (2) Beoordelingsverzoek

Uitgangspunt is dat een beoordelingsverzoek vergezeld dient te gaan van de volledige (concept)tekst van de regeling alsmede (indien van toepassing) van de verzekeringsovereenkomst. Voor een juiste beoordeling van een pensioenregeling kan men niet volstaan met een offerte van een pensioenverzekeraar of een omschrijving van de opzet van de regeling.

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015