Aanpassing Witteveenkader 2015 (3) Uitzondering

In dergelijke gevallen kan het beoordelingsverzoek beperkt blijven tot een volledige weergave van de tussen de betrokken partijen gemaakte afspraken over de pensioenregeling onder verwijzing naar een nog te ontwerpen definitieve tekst van de regeling. Indien de onderhandelingen nog niet tot afspraken hebben geleid kan de werkgever eenzijdig een tijdelijk wijzigingsvoorstel van de bestaande regeling ter beoordeling onder voorwaarden voorleggen aan de inspecteur om zo te voorkomen dat de pensioentoezegging per 1 januari 2015 onzuiver wordt.

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015