Aanpassing Witteveenkader (5) Splitsen pensioenregeling

Een verzoek tot splitsen van een pensioenregeling in een zuiver en een onzuiver deel van de aanspraak moet uiterlijk 31 december 2014 worden gedaan. De voorwaarden voor een verzoek om splitsing zijn uitgewerkt in artikel 18, derde lid, van de Wet LB en artikel 4.1 van de Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011.

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015