Aanpassing Witteveenkader (6) Opschorten pensioenopbouw

Om fiscale onzuiverheid te voorkomen is het ook mogelijk de opbouw per 1 januari 2015 op te schorten. De gemiste opbouw kan later alsnog worden benut nadat de regeling is aangepast aan de fiscale kaders per 1 januari 2015. De op risicobasis toegezegde aanspraken bij vooroverlijden, de dekking van het risico bij arbeidsongeschiktheid en een eventuele premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid kunnen, ondanks het opschorten van de overige pensioenopbouw na 1 januari 2015, in stand te houden. Deze op risicobasis verzekerde aanspraken moeten echter wel direct per 1 januari 2015  volledig voldoen aan de dan geldende fiscale kaders.

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015