Aanpassingen in Eindejaarsbericht 2012!

Op 21 december 2012 is het twee dagen geleden gepubliceerde overzicht van wijzigingen in de belastingheffing per 1 januari 2013 (het Eindejaars-bericht) op enkele onderdelen aangepast. Enige bedragen zijn aangepast, maar ook enkele teksten. Een compleet wijzigingenoverzicht is raadplegen in de nieuwsrubriek op www.rijksoverheid.nl. Alle wijzigingen zijn inmiddels verwerkt in het herziene Eindejaarsbericht 2013.

Informatie

  • Toekomstvoorzieningen, Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015